Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 92. schůze rady města konané

dne 22.5.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
92. schůze rady města konané dne 22.5.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

92/ 1 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 10.5. 2006.
92/ 2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 2.5. 2006.
92/ 3 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Tupesy ze dne 17.5. 2006.
92/ 4 Žádost Agentury komplexní domácí péče Přelouč o poskytnutí finanční výpomoci.
92/ 5 Žádost Primo-Real, k.s. o odkup nemovitostí čp. 2 v ul. Pražská v Přelouči se st.p.č. 165/1, budovy garáží včetně st.p.č. 1094/6 a bývalé kotelny na p.p.č. 1094/1 a st.p.č. 1094/1 v k.ú. Přelouč.
92/ 6 Splnění úkolu XXV. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.4. 2006, odst. IX.
92/ 7 Sdělení předsedy Elektrárenského a plynárenského sdružení obcí Východních Čech o likvidaci sdružení na základě rozhodnutí správní rady sdružení.

II. SCHVALUJE :

92/ 8 Provozní řád koupaliště ve volné přírodě – písník Mělice-Lohenice na rok 2006.
92/ 9 Příkazní smlouvu mezi Městem Přelouč a Sborem dobrovolných hasičů Přelouč – Mělice na vybírání parkovného v k.ú. Mělice.
92/10 Dodatek č. 2/2006 ke smlouvě č. 64/02 o odvozu odpadu mezi městem Přelouč a SOP, a.s. Přelouč.
92/11 Uzavření nájemní smlouvy s manželi P. na byt velikosti 1+1 ozn. A3 v ul. Jana Dítěte č.p. 1564 v Přelouči na dobu určitou 5 let.
92/12 Uzavření nájemní smlouvy s manželi Š. na byt velikosti 2+kk ozn. A2 v ul. Jana Dítěte č.p. 1564 v Přelouči na dobu určitou 5 let.
92/13 Prodloužení nájemní smlouvy pí. H.M. na byt č. 4 v ul. Československé armády č.p. 987 v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2006 do 31.5. 2007.
92/14 Prodloužení smlouvy o poskytnutí náhradního ubytování p. J. K. na přístřeší č.p. 136 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči na dobu určitou od 1.6. 2006 do 30.6. 2006.
92/15 Smlouvu o spolupráci mezi městem Přelouč a Maddox Music club zastoupený p. Lukášem Slabým za podmínky, že ke dni podpisu smlouvy uhradí žadatel dlužné závazky vůči městu.
92/16 Pronájem prodejního místa č. 8 ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2006 p. Vladimíru H. za cenu 15 000,- Kč.
92/17 Žádost manželů B.o zajištění oprav podlah, vchodových dveří, špaletových oken a dveřního křídla u dveří do kuchyně v bytě v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.
92/18 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:
- 20 000,- Kč oddílu hokejbalu Jestřábi
- 20 000,- Kč oddílu kopané
- 10 000,- Kč oddílu florbalu Gatacca
- 18 000,- Kč oddílu basketbalu
- 4 000,- Kč Domu dětí a mládeže
- 2 000,- Kč KMS Lhota na pořádání nohejbalového turnaje.

III. SOUHLASÍ :

92/19 S nákupem DHM – víceúčelový sekací traktor v hodnotě cca 509 tis. Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.
92/20 S nákupem DDHM – digitální fotoaparát v hodnotě cca 15 tis. Kč pro potřeby a z prostředků příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.
92/21 S převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu v rámci příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče ve výši 100 tis. Kč.
92/22 S kupní smlouvou a úhradou kupní ceny sekacího traktoru pro Technické služby ve 2 splátkách, uhrazených v termínu 31.8. 2006.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

92/23 Na pronájem části nebytových prostor v č.p. 19 v Klenovce o výměře cca 57 m2 za roční nájemné minimálně 8 550,- Kč.

V. DOPORUČUJE :

92/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit v rámci rozpočtového opatření města převod finančních prostředků zřizovatele ve výši 139 000,- Kč získaných z prodeje vyřazeného movitého majetku, užívaného na základě smlouvy o výpůjčce (sekací traktor ETESIA a zametací automobil IFA), do investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby města Přelouče.
92/25 Zastupitelstvu města Přelouče schválit ve III. rozpočtovém opatření rozpočtu města na rok 2006 částku 200 000,- Kč do investičního fondu příspěvkové organizace Technické služby.

VI. UKLÁDÁ :

92/26 Vedoucímu odboru SMI zajistit vypracování nového znaleckého posudku na č.p. 2 v ul. Pražská v Přelouči včetně části st.p.č. 165/1.
92/27 Vedoucímu odboru SMI zadat posouzení snížení stropu odborníkem v bytě v čp. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

VII. RUŠÍ :

92/28 Část usnesení rady města č. 91/11, kterým rada schválila pronájem těchto prodejních míst ke stánkovému prodeji na písnících Lohenice – Mělice na sezónu 2006:
- prodejní místo č. 3 p. Vladimíru H., za celkovou cenu 31 300,- Kč,
- prodejní místo č. 8 p. Ladislavu J., za cenu 15 000,- Kč.

VIII. ZAMÍTÁ :

92/29 Žádost manželů B. o snížení nájemného na byt v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči
92/30 Žádost manželů B. o zbudování protihlukové izolace ze strany jeviště v budově Občanské záložny.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi