Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Usnesení 89. schůze rady města konané

dne 10.4.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
89. schůze rady města konané dne 10.4.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

89/ 1 Volbu těchto přísedících Okresního soudu Pardubice formou per rollam na volební období duben 2006 – březen 2010 za město Přelouč:
- Daniela Čermáková
- Zdeněk Hons,
- JUDr. Ladislav Veleta
89/ 2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy ze dne 6.3. a 21.3. 2006 ve Štěpánově.
89/ 3 Zápis ze schůze komise sociálně zdravotní ze dne 27.3. 2006.
89/ 4 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 5.4. 2006.
89/ 5 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 29.3. 2006.
89/ 6 Splnění úkolů rady města č., 63/11, 78/31,83/35, 87/21 a 87/22, 87/23.
89/ 7 Žádost p. Jaroslava F. o finanční příspěvek na festival Blues Night Přelouč 2006.

II. SCHVALUJE :

89/ 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na části pozemku p.p.č. 1860/1 v k.ú. Přelouč.
89/ 9 Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 44 na Masarykově nám. – restaurace Záložna ke dni 30.4. 2006.
89/10 Návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
89/11 Finanční příspěvky z kulturního fondu:
- 14 000,- Kč ZŠ Smetanova
- 7 000,- Kč pěvecký sbor Foerster
- 9 000,- Kč Rada rodičů ZŠ Masarykovo nám.
- 3 000,- Kč ZŠ praktická
- 20 000,- Kč Sdružení rodičů ZUŠ Přelouč
- 6 000,- Kč akce Kolo Přelouč
- 20 000,- Kč festival Blues Night
- 5 000,- Kč folk a country koncerty.
89/12 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu:
- 7 000,- Kč historický tábor
- 5 000,- Kč náboženská obec církve ČSH
- 4 000,- Kč Klub důchodců
- 25 000,- Kč Sdružení rodičů ZUŠ
- 7 000,- Kč pěvecký sbor Rošťák
- 2 000,- Kč Římskokatolická farnost.

III. SOUHLASÍ :

89/13 S nájemným v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Jana Dítěte 1564 – 1568 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1564-1568, ve výši 5,-Kč/1m2/měsíc podlahové plochy bytu.
89/14 S podnájmem bytu č. 11 v čp. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

89/15 Na pronájem prostor restaurace Občanské záložny v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

V. ROZHODUJE :

89/16 O vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu žadatelů dle seznamu, kteří si v souvislosti s obsazováním obecních bytů na základě písemné výzvy nevyzvedli bytový dotazník, popřípadě tento dotazník po vyzvednutí neodevzdali, nebo kteří změnili trvalé byliště mimo Přelouč a místní části.

VI. DOPORUČUJE :

89/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 111 671,16 Kč za rok 2005 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
89/18 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej pozemku p.p.č. 1417/81 v k.ú. Přelouč o výměře 18 m2 za cenu minimálně 300,-Kč/m2,
b) na prodej pozemku p.p.č. 1917/2 v k.ú. Přelouč o výměře 229 m2 za cenu minimálně 10,- Kč/m2 a st.p.č. 2732 o výměře 11 m2 za cenu minimálně 20,- Kč/m2,
c) na prodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 100 m2 za cenu minimálně 150,-Kč/m2,
d) na prodej části pozemku p.p.č. 300/1 v k.ú. Přelouč o výměře maximálně 2000 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2,
e) na prodej pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře 3 243 m2 a části pozemku p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 36 400 m2 za cenu minimálně 400,-Kč/m2 dle předloženého záměru.
89/19 Zastupitelstvu města Přelouče schválit dodatek kupní smlouvy na prodej domu č.p. 192 včetně pozemků uzavřené dne 26.10. 2005 mezi městem Přelouč a Diakonií ČCE.
89/20 Zastupitelstvu města Přelouče schválit s účinností od 29.5. 2006 provizorní řešení autobusových zastávek ve městě dle předloženého návrhu.
89/21 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2006 částku ve výši 750 000,- Kč. na pořízení projektové dokumentace nového autobusového nádraží pod silničním nadjezdem v Přelouči.
89/22 Zastupitelstvu města Přelouče nabídnout směnu části p.p.č. 322/33 o celkové výměře 6 132 m2 a části p.p.č. 321/10 o celkové výměře 7 422 m2 z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 94/1 (v soukromém vlastnictví) o výměře 6 938 m2 tak, že výměry směňovaných pozemků budou shodné.
89/23 Realizovat přestavbu centra města Přelouče v souladu s návrhem ing. arch. Košaře z roku 2003 a ve smyslu vydaných správních rozhodnutí s tím, že doporučuje „zobousměrnit“ provoz v ul. 28. října.
89/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2005.

VII. NEDOPORUČUJE :

89/25 Zastupitelstvu města Přelouče vydat souhlas s investičním záměrem firmy World invest Jirkov na pozemku č. 94/1.

VIII. ZAMÍTÁ :

89/26 Žádost firmy World invest Jirkov na zrušení Nařízení obce č. 1/2003 o stavební uzávěře.
89/27 Žádost p. M.Č o odprodej části pozemku p.p.č. 250/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a budovy hasičské zbrojnice v obci Štěpánov.

IX. NESNIŽUJE :

89/28 Sankční navýšení místní poplatku za odpad p. L.F., za rok 2005 na částku 100,- Kč.
89/29 Sankční navýšení místního poplatku za odpad pí..G. F. za rok 2005 na částku 100,- Kč.
89/30 Sankční navýšení místního poplatku za odpad M. F, za rok 2005 na 100,- Kč.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi