Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 89. schůze rady města konané

dne 10.4.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
89. schůze rady města konané dne 10.4.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

89/ 1 Volbu těchto přísedících Okresního soudu Pardubice formou per rollam na volební období duben 2006 – březen 2010 za město Přelouč:
- Daniela Čermáková
- Zdeněk Hons,
- JUDr. Ladislav Veleta
89/ 2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy ze dne 6.3. a 21.3. 2006 ve Štěpánově.
89/ 3 Zápis ze schůze komise sociálně zdravotní ze dne 27.3. 2006.
89/ 4 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 5.4. 2006.
89/ 5 Zápis ze schůze komise pro rozvoj města ze dne 29.3. 2006.
89/ 6 Splnění úkolů rady města č., 63/11, 78/31,83/35, 87/21 a 87/22, 87/23.
89/ 7 Žádost p. Jaroslava F. o finanční příspěvek na festival Blues Night Přelouč 2006.

II. SCHVALUJE :

89/ 8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a ČEZ Distribuce, a.s. na části pozemku p.p.č. 1860/1 v k.ú. Přelouč.
89/ 9 Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 44 na Masarykově nám. – restaurace Záložna ke dni 30.4. 2006.
89/10 Návrh programu XXV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
89/11 Finanční příspěvky z kulturního fondu:
- 14 000,- Kč ZŠ Smetanova
- 7 000,- Kč pěvecký sbor Foerster
- 9 000,- Kč Rada rodičů ZŠ Masarykovo nám.
- 3 000,- Kč ZŠ praktická
- 20 000,- Kč Sdružení rodičů ZUŠ Přelouč
- 6 000,- Kč akce Kolo Přelouč
- 20 000,- Kč festival Blues Night
- 5 000,- Kč folk a country koncerty.
89/12 Finanční příspěvky ze vzdělávacího fondu:
- 7 000,- Kč historický tábor
- 5 000,- Kč náboženská obec církve ČSH
- 4 000,- Kč Klub důchodců
- 25 000,- Kč Sdružení rodičů ZUŠ
- 7 000,- Kč pěvecký sbor Rošťák
- 2 000,- Kč Římskokatolická farnost.

III. SOUHLASÍ :

89/13 S nájemným v bytech ve spoluvlastnictví Bytového družstva Jana Dítěte 1564 – 1568 a města Přelouč, tj. v bytovém domě v ul. Jana Dítěte č.p. 1564-1568, ve výši 5,-Kč/1m2/měsíc podlahové plochy bytu.
89/14 S podnájmem bytu č. 11 v čp. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

89/15 Na pronájem prostor restaurace Občanské záložny v č.p. 44 na Masarykově nám. v Přelouči.

V. ROZHODUJE :

89/16 O vyřazení žádostí o pronájem obecního bytu žadatelů dle seznamu, kteří si v souvislosti s obsazováním obecních bytů na základě písemné výzvy nevyzvedli bytový dotazník, popřípadě tento dotazník po vyzvednutí neodevzdali, nebo kteří změnili trvalé byliště mimo Přelouč a místní části.

VI. DOPORUČUJE :

89/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit použití výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 111 671,16 Kč za rok 2005 na úhradu nákladů pečovatelské služby pro staré a nemocné občany města Přelouče.
89/18 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
a) na prodej pozemku p.p.č. 1417/81 v k.ú. Přelouč o výměře 18 m2 za cenu minimálně 300,-Kč/m2,
b) na prodej pozemku p.p.č. 1917/2 v k.ú. Přelouč o výměře 229 m2 za cenu minimálně 10,- Kč/m2 a st.p.č. 2732 o výměře 11 m2 za cenu minimálně 20,- Kč/m2,
c) na prodej části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u Přelouče o výměře cca 100 m2 za cenu minimálně 150,-Kč/m2,
d) na prodej části pozemku p.p.č. 300/1 v k.ú. Přelouč o výměře maximálně 2000 m2 za cenu minimálně 500,- Kč/m2,
e) na prodej pozemku p.p.č. 776/77 v k.ú. Přelouč o výměře 3 243 m2 a části pozemku p.p.č. 541/1 v k.ú. Přelouč o výměře cca 36 400 m2 za cenu minimálně 400,-Kč/m2 dle předloženého záměru.
89/19 Zastupitelstvu města Přelouče schválit dodatek kupní smlouvy na prodej domu č.p. 192 včetně pozemků uzavřené dne 26.10. 2005 mezi městem Přelouč a Diakonií ČCE.
89/20 Zastupitelstvu města Přelouče schválit s účinností od 29.5. 2006 provizorní řešení autobusových zastávek ve městě dle předloženého návrhu.
89/21 Zastupitelstvu města Přelouče zařadit do rozpočtového opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2006 částku ve výši 750 000,- Kč. na pořízení projektové dokumentace nového autobusového nádraží pod silničním nadjezdem v Přelouči.
89/22 Zastupitelstvu města Přelouče nabídnout směnu části p.p.č. 322/33 o celkové výměře 6 132 m2 a části p.p.č. 321/10 o celkové výměře 7 422 m2 z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 94/1 (v soukromém vlastnictví) o výměře 6 938 m2 tak, že výměry směňovaných pozemků budou shodné.
89/23 Realizovat přestavbu centra města Přelouče v souladu s návrhem ing. arch. Košaře z roku 2003 a ve smyslu vydaných správních rozhodnutí s tím, že doporučuje „zobousměrnit“ provoz v ul. 28. října.
89/24 Zastupitelstvu města Přelouče schválit Zprávu o činnosti města, jeho orgánů a zařízení za rok 2005.

VII. NEDOPORUČUJE :

89/25 Zastupitelstvu města Přelouče vydat souhlas s investičním záměrem firmy World invest Jirkov na pozemku č. 94/1.

VIII. ZAMÍTÁ :

89/26 Žádost firmy World invest Jirkov na zrušení Nařízení obce č. 1/2003 o stavební uzávěře.
89/27 Žádost p. M.Č o odprodej části pozemku p.p.č. 250/1 v k.ú. Štěpánov u Přelouče a budovy hasičské zbrojnice v obci Štěpánov.

IX. NESNIŽUJE :

89/28 Sankční navýšení místní poplatku za odpad p. L.F., za rok 2005 na částku 100,- Kč.
89/29 Sankční navýšení místního poplatku za odpad pí..G. F. za rok 2005 na částku 100,- Kč.
89/30 Sankční navýšení místního poplatku za odpad M. F, za rok 2005 na 100,- Kč.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi