Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 87. schůze rady města konané

dne 13.3.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
87. schůze rady města konané dne 13.3.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

87/ 1 Zprávu z kontroly příspěvkových organizací .
87/ 2 Stížnost občanů na majitele pozemků p.p.č. 872/1, 872/7 a 872/8 v lokalitě garáží u Račanského rybníčka s tím, že část dotčených pozemků nabídne město vlastníkům garáží k odprodeji.
87/ 3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 10.3. 2006.
87/ 4 Společnou žádost podnikatelů města o přehodnocení dopravního řešení Václavského a Pernštýnského nám.
87/ 5 Odstoupení od žádosti p. J. D. o pronájem nebytových prostor v č.p. 1061-4 (zrušené kotelny č.3) v ul. K. Čapka v Přelouči.
87/ 6 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 7.3. 2006.

II. SOUHLASÍ :

87/ 7 S podnájmem bytu č. 18 v č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně Květy Váňové, trvale bytem Studentská 1356 Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů.
87/ 8 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ praktická nakoupit 1 ks venkovního stolu na stolní tenis v pořizovací ceně do 20 000,- Kč z rezervního fondu.

III. SCHVALUJE :

87/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Východočeskou plynárenskou, a.s. na části pozemků p.p. č. 1808/1, p.p.č. 605/27 a p.p.č. 773/12 v k.ú. Přelouč za účelem zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení – plynovodního potrubí.
87/10 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a společností Excalibur Army spol. s r.o. na části pozemku p.p.č. 1932/1 v k.ú. Přelouč za účelem zřízení kanalizační přípojky.
87/11 Uzavření dohody o splátkách s pí. S.K. na částku dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení v celkové výši 2 212,- Kč ve dvou měsíčních splátkách po 1 106,- Kč nejdéle do 30.4. 2006.
87/12 Výpůjčku části nebytových prostor v domě v čp. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.
87/13 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči pravidelně 2x měsíčně na dobu 2 hodin společnosti Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8 za cenu minimálně 200,- Kč/hod.
87/14 Použití znaku města v „Centrálním registru produktů a služeb“ AXIS4 info Hospodářské komory ČR, krajů, měst a obcí.

IV. ROZHODUJE :

87/15 Že zadání veřejné zakázky na výstavbu objektu kuželny bude provedeno formou užšího řízení s omezením počtu zájemců na 5 losováním.

V. JMENUJE :

87/16 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu objektu kuželny v Nerudově ulici v Přelouči ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmannová), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdražilová), Josef Štěpánek (náhradník ing. Lukáš Kuchyňka).

VI. DELEGUJE :

87/17 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu objektu kuželny v Nerudově ulici v Přelouči p. Jaroslava Kocourka.

VII. POVĚŘUJE :

87/18 Starostku města pí. Irenu Burešovou dohledem nad průběhem losování omezujícím počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu objektu kuželny na 5 zájemců.

VIII. STANOVÍ :

87/19 Že základním kritériem pro zadání veřejné zakázky na výstavbu objektu kuželny v Nerudově ulici bude nejnižší nabídková cena.

IX. UKLÁDÁ :

87/20 Vedoucímu odboru SMI a řediteli Technických služeb zrealizovat v termínu do 30.6. 2006 nová stanoviště pro sběrné nádoby na separaci odpadů dle předloženého návrhu.
87/21 Starostce města uspořádat do 31.3. 2006 pracovní jednání zastupitelů a občanů města k problematice zástavby soukromého pozemku p.p.č.
94/1 (lokalita za „starou benzinou“) v k.ú. Přelouč a k přehodnocení dopravního řešení Václavského a Pernštýnského náměstí.
87/22 Komisi pro rozvoj projednat v termínu do 30.3. 2006 problematiku zástavby soukromých pozemků v lokalitě za „starou benzinou“.
87/23 Vedoucímu odboru SMI předložit na schůzi rady města dne 10.4. 2006 studii finanční náročnosti nového autobusového nádraží pod nadjezdem.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 28. 5. 2023
jasno 20 °C 6 °C
pondělí 29. 5. jasno 21/7 °C
úterý 30. 5. jasno 21/9 °C
středa 31. 5. jasno 16/7 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi