Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 87. schůze rady města konané

dne 13.3.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
87. schůze rady města konané dne 13.3.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

87/ 1 Zprávu z kontroly příspěvkových organizací .
87/ 2 Stížnost občanů na majitele pozemků p.p.č. 872/1, 872/7 a 872/8 v lokalitě garáží u Račanského rybníčka s tím, že část dotčených pozemků nabídne město vlastníkům garáží k odprodeji.
87/ 3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 10.3. 2006.
87/ 4 Společnou žádost podnikatelů města o přehodnocení dopravního řešení Václavského a Pernštýnského nám.
87/ 5 Odstoupení od žádosti p. J. D. o pronájem nebytových prostor v č.p. 1061-4 (zrušené kotelny č.3) v ul. K. Čapka v Přelouči.
87/ 6 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 7.3. 2006.

II. SOUHLASÍ :

87/ 7 S podnájmem bytu č. 18 v č.p. 1562 v ul. Jana Dítěte v Přelouči nájemkyně Květy Váňové, trvale bytem Studentská 1356 Přelouč za podmínky, že byt bude dán do podnájmu výhradně k nájemnímu bydlení a nájemné nepřesáhne výši věcně usměrňovaného nájemného podle příslušných platných právních předpisů.
87/ 8 S požadavkem příspěvkové organizace ZŠ praktická nakoupit 1 ks venkovního stolu na stolní tenis v pořizovací ceně do 20 000,- Kč z rezervního fondu.

III. SCHVALUJE :

87/ 9 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a Východočeskou plynárenskou, a.s. na části pozemků p.p. č. 1808/1, p.p.č. 605/27 a p.p.č. 773/12 v k.ú. Přelouč za účelem zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení – plynovodního potrubí.
87/10 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Přelouč a společností Excalibur Army spol. s r.o. na části pozemku p.p.č. 1932/1 v k.ú. Přelouč za účelem zřízení kanalizační přípojky.
87/11 Uzavření dohody o splátkách s pí. S.K. na částku dlužného nájemného včetně poplatku z prodlení v celkové výši 2 212,- Kč ve dvou měsíčních splátkách po 1 106,- Kč nejdéle do 30.4. 2006.
87/12 Výpůjčku části nebytových prostor v domě v čp. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Přelouč.
87/13 Pronájem nebytových prostor v domě čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči pravidelně 2x měsíčně na dobu 2 hodin společnosti Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 1a, Praha 8 za cenu minimálně 200,- Kč/hod.
87/14 Použití znaku města v „Centrálním registru produktů a služeb“ AXIS4 info Hospodářské komory ČR, krajů, měst a obcí.

IV. ROZHODUJE :

87/15 Že zadání veřejné zakázky na výstavbu objektu kuželny bude provedeno formou užšího řízení s omezením počtu zájemců na 5 losováním.

V. JMENUJE :

87/16 Hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu objektu kuželny v Nerudově ulici v Přelouči ve složení: Pavel Myška (náhradník Jiří Dobruský), Miroslav Manžel (náhradník Ilona Grohmannová), Lubomír Novotný (náhradník Josefa Zdražilová), Josef Štěpánek (náhradník ing. Lukáš Kuchyňka).

VI. DELEGUJE :

87/17 Jako zástupce zadavatele do hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu objektu kuželny v Nerudově ulici v Přelouči p. Jaroslava Kocourka.

VII. POVĚŘUJE :

87/18 Starostku města pí. Irenu Burešovou dohledem nad průběhem losování omezujícím počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení pro výběr zhotovitele na výstavbu objektu kuželny na 5 zájemců.

VIII. STANOVÍ :

87/19 Že základním kritériem pro zadání veřejné zakázky na výstavbu objektu kuželny v Nerudově ulici bude nejnižší nabídková cena.

IX. UKLÁDÁ :

87/20 Vedoucímu odboru SMI a řediteli Technických služeb zrealizovat v termínu do 30.6. 2006 nová stanoviště pro sběrné nádoby na separaci odpadů dle předloženého návrhu.
87/21 Starostce města uspořádat do 31.3. 2006 pracovní jednání zastupitelů a občanů města k problematice zástavby soukromého pozemku p.p.č.
94/1 (lokalita za „starou benzinou“) v k.ú. Přelouč a k přehodnocení dopravního řešení Václavského a Pernštýnského náměstí.
87/22 Komisi pro rozvoj projednat v termínu do 30.3. 2006 problematiku zástavby soukromých pozemků v lokalitě za „starou benzinou“.
87/23 Vedoucímu odboru SMI předložit na schůzi rady města dne 10.4. 2006 studii finanční náročnosti nového autobusového nádraží pod nadjezdem.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi