Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 85. schůze rady města konané

dne 13.2.2006

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
85. schůze rady města konané dne 13.2.2006

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

85/ 1 Zápis č.14 ze schůze bezpečnostní a dopravní komise ze dne 31.1. 2006.
85/ 2 Zápis č. 2/06 z jednání osadního výboru Klenovka ze dne 7.2.2006.
85/ 3 Zápis z jednání komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek k pronájmům ze dne 8.2. 2006.
85/ 4 Žádost firmy František Jareš - opravna obuvi, Havlíčkova 145, Chrudim II o přechod nájmu nebytových prostor v ulici Pražská, čp. 17.
85/ 5 Žádost M.B., J.D. aj. J.S. na pronájem objektu zrušené kotelny v ulici K.Čapka.
85/ 6 Splnění úkolu RM č.83/36.

II. SCHVALUJE :

85/ 7 Uzavření nájemní smlouvy s p. B.R. na byt na dobu určitou od 1.3. 2006 do 28.2. 2011.
85/ 8 Odměny členům komisí zřizovaných radou města za období od 1.1. 2005 do 31.12. 2005, kteří nejsou zaměstnanci MěÚ v této výši:
- 1 500,- Kč/člen/rok pro komisi přestupkovou a SPOZ,
- 800,- Kč/člen/rok pro komisi školskou a kulturní, sportovní, sociálně zdravotní, bezpečnostní a dopravní, rozvoj města a komise místní samosprávy.
85/ 9 Odprodej a likvidaci demontovaných palubek z Občanské záložny jako palivové dříví za 200,-Kč panu P.M.
85/ 10Pronájem části střechy budovy ZŠ v Kladenské ulici v Přelouči za účelem umístění parabolické antény a dvou anténních modulů firmě KonekTel, a.s. se sídlem Pražská 152, Pardubice za roční nájemné 4 800,- Kč.
85/ 11Výpůjčku nebytových prostor v domě čp. 651 v ul. Pardubická v Přelouči pravidelně 2x měsíčně na dobu 5 hodin v dopoledních ledních hodinách pro Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,detašované pracoviště Nábřeží Závodu míru 1961, Pardubice.
85/ 12Finanční příspěvky z fondu rady města:
- 47 500,-Kč Svazu skautů a skautek – středisko Přelouč
- 5 000,-Kč Českému svazu chovatelů, základní organizaci Přelouč na činnost v roce 2006,
- 5 000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Přelouč
- 3 000,- Kč M.G., členu Českého svazu neslyšících sportovců na reprezentaci na ME v Moskvě v halové kopané.
85/ 13 Zapůjčení exponátů městského muzea Církvi čs.-husitské v Heřmanově Městci pro výstavu „Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje“ do 10.3.2006.

III. SOUHLASÍ :

85/ 14 S požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže nakoupit 5 ks repasovaných počítačů, tiskárnu HP LaserJet 1022n a potřebný software v celkové hodnotě cca 46 000,- Kč z dotace poskytnuté zřizovatelem v rozpočtu pro rok 2006.
85/15 S požadavkem příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže nakoupit 1 ks elektrické pece na keramiku v celkové hodnotě cca 70 000,- Kč z investičního fondu.

IV. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

85/16 Na výpůjčku části nebytových prostor v čp. 433 v ul. Za Fontánou v Přelouči.
85/17 Na pronájem části pozemku p.p.č. 2194/5 v k.ú. Přelouč o výměře 3,5 m2 za účelem umístění informační tabule o rozměrech 3x2 m za cenu 2 000,- Kč/rok dle OZV 8/2005.
85/18 Na pronájem části nebytových prostor čp.17 o výměře 38m2. Roční nájemné min.ve výši 500,-Kč/ m2.

V. ROZHODUJE:

85/19 Že výtěžek z prodeje palivového dřeva získaného kácením stromů na městských pozemcích zájemcům z řad obyvatel bude ostatním výnosem hlavní činnosti organizace Technické služby města Přelouče

VI. STANOVÍ :

85/20 Výši příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů základních škol a základní školy praktické od obcí,jejíž děti plní povinnou školní docházku v Přelouči pro školní rok 2005/2006 na 4 699,- Kč/1 dítě.
85/21 Cenu za prodej palivového dříví z kácení stromů při údržbě veřejné zeleně na městských pozemcích ve výši 150 Kč/m3 . V případě, že pokácení a likvidaci provede sám občan ve výši 50,- Kč/m3 .

VII. UKLÁDÁ :

85/22 Předsedům komisí přerozdělit výši odměn mezi jednotlivé členy komisí dle jejich aktivity v termínu do 28.2. 2006.

VIII. POVĚŘUJE :

85/23 Pana Luďka Nováka činnostmi souvisejícími s přípravou, organizací a průběhem parlamentních voleb 2006 ve všech 14 voleb - ních okrscích města Přelouče a celého správního obvodu města a Jolanu Tuhou jeho zástupkyní.

IX. RUŠÍ :

85/24 Usnesení rady města č. 65/6.

X. ZAMÍTÁ :

85/25 Žádost firmy Boris Schrogel na snížení nájmu pozemku pro prodejní automat na svíčky na místním hřbitově

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 16. 6. 2024
zataženo 22 °C 13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C
úterý 18. 6. zataženo 29/15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi