Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 73. schůze rady města konané

dne 19.9.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
73. schůze rady města konané dne 19.9.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

73/ 1 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Mělice ze dne 19.5. a 4.9. 2005.
73/ 2 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 6.9. 2005.
73/ 3 Variantní možnosti zajištění pečovatelské služby.
73/ 4 Informace velitele Městské policie Přelouč související se změnou sídla městské policie.
73/ 5 Zápis ze schůze sportovní komise ze dne 6.9. 2005.
73/ 6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 14.9. 2005.
73/ 7 Požadavek ředitele Technických služeb města Přelouče na pořízení štěpkovacího a mulčovacího stroje.
73/ 8 Splnění úkolu rady města č. 71/22 a č. 71/19.

II. SCHVALUJE :

73/ 9 Řešení umístění autobusových zastávek v centru města dle tohoto návrhu:
- s celostátní změnou jízdních řádů (11.12.2005) se hlavní zastávka pro střed města přesune na Pernštýnské náměstí,
- do doby celostátních změn jízdních řádů bude zachován současný stav.
73/10 Prodloužení nájemní smlouvy pí. A. K. na dobu určitou od 1.10. 2005 do 30.9. 2006.
73/11Prodloužení nájemní smlouvy pí. L. Š na dobu určitou od 1.10. 2005 do 30.9. 2006.
73/12Uzavření dodatků nájemních smluv na pronájem zemědělských pozemků uzavřených dne 10.10. 2001 a 22.5. 2002 mezi městem Přelouč a p. J. Č. soukromým zemědělcem, týkajících se změn termínů placení nájemného.
73/13Smlouvu o nájmu na nebytové prostory v budově Občanské záložny uzavřenou mezi městem Přelouč a firmou Starbuck s tím, že se doba trvání nájemní smlouvy sjednává na dobu 10ti let a že v případě výpovědi dané pronajímatelem z důvodů uvedených v § 9, odst. 2, písm. a), b) a g) zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, pro porušení právních resp. smluvních povinností nájemcem, nemá nájemce rovněž nárok na úhradu nákladů spojených se stavebními úpravami.
73/14 Finanční příspěvky ze sportovního fondu:
- 6 000,- Kč oddílu nohejbalu Klondajk Klenovka
- 2 000,- Kč nohejbalový turnaj ve Lhotě
- 12 000,- Kč oddílu florbalu Gatacca Přelouč
- 18 000,- Kč oddílu basketbalu
- 10 000,- Kč oddílu kopané,
- 10 000,- Kč oddílu ragby,
- 10 000,- Kč oddílu hokejbalu.

73/15 Návrh programu XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 29.9. 2005.

III. DOPORUČUJE :

73/16 Zastupitelstvu města Přelouče schválit „souborné stanovisko“ s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu města Přelouč.
73/17 Zastupitelstvu města Přelouče schválit návrh rozhodnutí o podaných námitkách ke konceptu řešení, tak jak je uvedeno v „Souborném stanovisku“ v čl. VI.
73/18 Zastupitelstvu města Přelouče vzít na vědomí kladné vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování č.j. KrÚ 3607/2004 OSRK OUP ze dne 8.9. 2004, kterým je odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu v Pardubicích.
73/19 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr:
- na směnu pozemku p.p.č. 938/39 o výměře 636 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví města za pozemek p.p.č. 938/31 o výměře 1448 m2 a pozemek p.p.č. 938/35 o výměře 227 m2 v k.ú. Přelouč s tím, že město doplatí rozdíl v cenách pozemků,
- na prodej pozemku p.p.č. 938/38 o výměře 179 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 450,- Kč/m2,
- na prodej pozemku p.p.č. 20/26 o výměře 771 m2 a pozemku p.p.č. 20/28 o výměře 771 m2 v k.ú. Štěpánov u Přelouče za cenu minimálně 100,- Kč/m2,
- na prodej pozemku č. 244 ve zjednodušené evidenci, původ PK o výměře 432 m2 v k.ú. Škudly za cenu minimálně 25,-Kč/m2,
- na prodej pozemku p.p.č. 1840/4 o výměře 285 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně 50,- Kč/m2.
73/20 Zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1850/5 o výměře 50 m2 v k.ú. Přelouč z vlastnictví Ministerstva obrany ČR do vlastnictví města ve veřejném zájmu k zařazení do sítí místních komunikací.
73/21 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit bod IV, odst. 2 usnesení
XVII. zasedání zastupitelstva města ze dne 21.12. 2004 o delegování pravomoci schvalovat rozpočtová opatření dotací rozpočtu města Přelouče na radu města v měsících prosinci a lednu.
73/22 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s delegováním pravomoci celoročně schvalovat rozpočtová opatření dotací (změna vztahu k jinému rozpočtu) na radu města.
73/23 Zastupitelstvu města Přelouče souhlasit s rozpočtovým opatřením IV rozpočtu města pro rok 2005.
73/24 Zastupitelstvu města Přelouče zajistit pečovatelskou službu začleněním do sociálního odboru městského úřadu jako samostatné oddělení za podmínky bezúplatného převodu movitého majetku z Pardubického kraje na město Přelouč.
73/25 Zastupitelstvu města Přelouče požádat Pardubický kraj o bezúplatný převod movitého majetku, nezbytného pro zajištění pečovatelské služby v Přelouči, do majetku města Přelouče.
73/26 Zastupitelstvu města Přelouče vyhlásit záměr na prodej pozemku p.p.č. 9/4 o výměře 297 m2, p.p.č. 9/5 o výměře 21 m2 a pozemku p.p.č. 204/2 o výměře 51 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče za cenu minimálně 80,- Kč/m2.
73/27 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XIV. zasedání za stupitelstva města ze dne 23.9. 2004 odst. IV, bod 5.


73/28 Zastupitelstvu města Přelouče vydat následující obecně závazné vyhlášky:
- OZV č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/2004, Požární řád města Přelouče,
- OZV č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/1999 o městské policii, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2002,
- OZV č. 4/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města ze dne 16.4. 1992.
73/29 Zastupitelstvu města Přelouče zrušit usnesení XX. zasedání zastupitelstva města ze dne 25.5. 2005 odst. III, bod 13).

IV. SOUHLASÍ :

73/30 Z ekonomických důvodů se zachováním současného systému vybírání poplatků za komunální odpad (nezasílání složenek a upomínek).
73/31 S I. změnou závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace pro rok 2005 – navýšení mzdového limitu ZŠ Smetanova na 15 500,-Kč.
73/32 S nákupem kopírovacího stroje za max. cenu 36 000,- Kč z příspěvku pro rok 2005 příspěvkové organizace ZŠ Smetanova , Přelouč.

V. VYDÁVÁ :

73/33 Nařízení města Přelouče č. 5/2005, kterým se mění obecně závazná vyhláška č. 5/1999 o stanovení maximálních cen za nařízený odtah a hlídání odtažených silničních motorových vozidel na k.ú. města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly.
73/34 Nařízení města Přelouče č. 6/2005, kterým se mění nařízení města Přelouče č. 2/2001, tržní řád.

VI. UKLÁDÁ :

73/35 Komisi pro rozvoj města a komisi bezpečnostní a dopravní projednat v termínu do 15.10. 2005 řešení autobusových zastávek.

VII. ZAMÍTÁ :

73/36 Žádost obce Zdechovice na zajištění služby Městskou policií Přelouč z kapacitních důvodů.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi