Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení 67. schůze rady města konané

dne 6.6.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
67. schůze rady města konané dne 6.6.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

67/ 1 Zápis ze schůze školské a kulturní komise ze dne 30.5. 2005.
67/ 2 Sdělení vedoucího odb. stavebního, vodoprávního a dopravy o průběhu územního řízení stavby „Nový plavební stupeň Přelouč“.
67/ 3 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 1.6. 2005.
67/ 4 Splnění úkolu č. 63/41.

II. SCHVALUJE :

67/ 5 Zřízení věcného břemene na pozemcích p.p.č. 491/1 a p.p.č. 491/7 (budoucí č. 491/13) v k.ú. Přelouč spočívající v právu stavby energetického díla, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu ve prospěch Východočeské energetiky, a.s.
67/ 6 Bezplatné užívání nebytových prostor v č.p. 651 v ul. Pardubická v Přelouči Charitou Přelouč pravidelně každé úterý od 9.30 hod. do 11.00 hod. za předpokladu, že náklady na připojení a užívání počítačů bude hradit Charita Přelouč.
67/ 7 Prodloužení nájemní smlouvy pí. L. Š. dobu určitou do 30.9. 2005
67/ 8 Udělení ceny „Reprezentant školy“ za školní rok 2004/2005 žákům základních škol a zvláštní školy dle seznamu.
67/ 9 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky za účelem uložení kanalizační přípojky pro napojení bytových domů se 76 bytovými jednotkami v Pardubické ul. do silnice I. třídy I/2 za úhradu 11 900,- Kč.
67/10 Prodej 5 ks starších akumulačních kamen p. Jindřichu Krpatovi za celkovou cenu 7 500,- Kč.
67/11 Přidělení bytu č. 17 v č.p. 1516 o vel. 2+1 v DPS v ul. Sluneční pro pí. J. S. na dobu neurčitou.

67/12 Přesun finančních prostředků rozpočtu města na rok 2005 v rámci kapitoly V5 – zklidnění centra – ve výši 300 000,- Kč na realizaci nasvětlení přechodů pro chodce v ul. Pražská.

III. POVOLUJE :

67/13 Výjimku z počtu žáků od 1.9. 2005 pro třídy IV., VI.A a VI.B ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, ve kterých počet žáků překročí stanovený limit 30 žáků.

IV. SOUHLASÍ :

67/14 S umístěním internetové antény společnosti LONET s.r.o. na objektu úřadovny č.p. 56 v obci Lhota.
67/15 S použitím znaku města v propagační brožuře Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice vydané u příležitosti jeho turné v Kanadě.
67/16 Aby příspěvková organizace Základní umělecká škola Přelouč přenechávala svým žákům k dočasnému užívání hudební nástroje ve smyslu ustanovení čl. VII, odst. 4) zřizovací listiny.

V. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

67/17 Na pronájem pozemků č. 232/1 (PK) o výměře 8 545 m2 a č. 233 (PK) o výměře 2 448 m2 v k.ú. Mělice za roční nájemné ve výši 1% hodnoty půdy dle BPEJ.

VI. JMENUJE :

67/18 Nového člena konkursní komise pro konkurs na ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509, Mgr. Jaroslavu Burešovou – odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy.

VII. ODVOLÁVÁ :

67/19 Člena konkursní komise v oblasti státní správy Alenu Hanušovou pro konkurs na funkci ředitele Základní školy Přelouč, Smetanova 1509.

VIII. ROZHODUJE :

67/20 Že nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace v ul. Labská“ v Přelouči podal uchazeč: Stavby silnic a železnic a.s., oblast Čechy střed závod 4, K Hájům 946, 155 00 Praha 5 – Stodůlky za nabídkovou cenu vč. DPH 2 344 025,- Kč,
dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč: COLAS CZ a.s. Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 za nabídkovou cenu vč. DPH 2 822 624,- Kč,
ve třetím pořadí se umístila nabídka SILNICE Čáslav a.s. Chotusická 1121, 286 22 Čáslav za nabídkovou cenu vč. DPH 2 765 954,- Kč.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro výběr nejvhodnější nabídky, která o svém rozhodnutí vypracovala zprávu o hodnocení a posouzení nabídek dne 3.6. 2005.

67/21 Že nejvhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce místních komunikací na Vratislavském nám.“ v Přelouči podal uchazeč: Stavby silnic a železnic a.s. Praha, závod 4, K Hájům 946, 155 00 Praha 5 Stodůlky za nabídkovou cenu vč. DPH 2 331 026,- Kč,
dále rada města rozhoduje, že ve druhém pořadí se umístil uchazeč: COLAS CZ a.s. Kolbenova 259, 198 21 Praha 9 za nabídkovou cenu 2 419 110,- Kč,
ve třetím pořadí se umístila nabídka SILNICE Čáslav a.s. Chotusická 1121, 286 22 Čáslav za nabídkovou cenu vč. DPH 2 435 879,- Kč.
Rozhodnutí rady města odpovídá pořadí stanovenému komisí pro výběr nejvhodnější nabídky, která o svém rozhodnutí vypracovala zprávu o hodnocení a posouzení nabídek dne 3.6. 2005.

IX. UKLÁDÁ :

67/22 Vedoucímu odboru SMI předložit návrh technického řešení přípojek vody a el. energie pro kulturní akce pořádané v prostorách pod parkem v termínu do 31.7. 2005.

X. ZAMÍTÁ :

67/23 Žádost účastníků projektu „Jak jsme létali nad Železnými horami“ o finanční příspěvek na jeho realizaci.

XI. DELEGUJE :

67/24 Do komise pro výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Přelouč p. Jaroslava Paďoura a MVDr. Pavla Jadrníčka.

XII. STANOVÍ :

67/25 Cenu pohlednice města Přelouče na 3,-Kč/ks.

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3
1
4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Moje město Přelouč

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
zataženo 22 °C 10 °C
pátek 2. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 3. 6. jasno 18/5 °C
neděle 4. 6. oblačno 18/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi