Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Usnesení 55. schůze rady města konané

dne 27.12.2004

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
55. schůze rady města konané dne 27.12.2004

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

55/ 1 Zápis z kontroly Městského kina Přelouč včetně navrhovaných doporučení.
55/ 2 Zápis ze schůze komise místní samosprávy Mělice ze dne 10.12. 2004.
55/ 3 Změnu platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení zřízených městem Přelouč.
55/ 4 Splnění úkolu č. 51/35.
55/ 5 Zápis z jednání bezpečnostní a dopravní komise ze dne 16.12. 2004.
55/ 6 Zápis ze schůze sociálně zdravotní komise ze dne 22.12.2004.
55/ 7 Splnění úkolu č. 53/37.
55/ 8 Splnění úkolu č. 37/35.
55/ 9 Splnění úkolu č. 50/38.
55/10Dopis obyvatel ul. B. Němcové v Přelouči k problematice parkování u ubytovny a schvaluje realizaci návrhu dle bodu č. 2 zápisu bezpečnostní a dopravní komise ze dne 16.12. 2004.

II. SCHVALUJE :

55/11 Prodej osobního vozidla GAZ 69, SPZ: PUB 84-76, r.v. 1959 sdružení hasičů Mělice za částku 500 Kč.
55/12 Trvalé vyřazení z evidence a likvidaci dodávkového vozidla ŽUK A 13 SPZ: PUD 32-89, r. v. 1968.
55/13 Převod inventárního majetku rušených zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov a Tupesy na komise místní samosprávy nebo osadní výbory v příslušné místní části.
55/14 Dodatek č. 1 ke Smlouvě na poskytování pečovatelské služby uzavřené mezi Domovem důchodců Přelouč a městem Přelouč.
55/15 Smlouvu na poskytování pečovatelské služby uzavřenou mezi městem Přelouč a Domovem důchodců Přelouč s platností od 1.1. 2005.
55/16 Poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 18 500 Kč ze sociálního fondu města
55/17 Kupní smlouvu o prodeji automobilu GAZ 69, r.v. 1959, SPZ: PUB 84-76.

III. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :

55/18 Na pronájem části pozemku p.p.č. 448/13 v k.ú. Přelouč o výměře cca 450 m2 za cenu minimálně 20 Kč/m2/rok.

IV. UKLÁDÁ :

55/19 Vedoucímu odboru vnitřních věcí MěÚ připravit podklady pro zrušení zásahových jednotek Sboru dobrovolných hasičů Lohenice, Mělice, Klenovka a Tupesy v termínu do 31.3. 2005.
55/20 Vedoucímu odboru SMI zřídit sběrné místo velkoobjemového a nebezpečného odpadu a bioodpadu od 1.3. 2005 v areálu sběrných surovin v ul. Sportovní v Přelouči.
55/21 Vedoucí finančního odboru promítnout při I. návrhu rozpočtových opatření pro rok 2005 požadavek na investiční dotaci ve výši 50 000,- Kč pro dokončení stavby garáže v kině.
55/22 Komisi pro rozvoj města zabývat se doporučením dle bodu č. 3b) zápisu č. 11 z jednání bezpečnostní a dopravní komise.
55/23 Komisi pro rozvoj města projednat v termínu do 15.1. 2005 návrh změn zónování ploch u Sportovní ul. v Přelouči.
55/24 Vedoucím příspěvkových organizací předložit v termínu do 28.2.2005 radě města inventurní soupisy veškerého inventárního majetku pořízeného vlastní činností.
55/25 Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ uzavřít s firmou SOP, a.s. Přelouč smlouvu o provozování sběrného místa v areálu Sběrných surovin Přelouč od 1.3. 2005.

V. DOPORUČUJE :

55/26 Vedoucí Kulturních služeb města Přelouče předložit radě města do 31.1. 2005 přehled hmotného majetku, který nesouvisí s provozováním činností městského kina.

VI. ODVOLÁVÁ :

55/27 Jaromíra Marka z funkce vedoucího Městského kina Přelouč k 31.12. 2004 z důvodu nově vzniklé příspěvkové organizace.

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 

Datum vložení: 24. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 7. 2017 23:05
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi