Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2013

Typ: ostatní
o městské policii

Město Přelouč

znak města

Obecně závazná vyhláška města Přelouče

č. 3/2013

o městské policii

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém XXII. zasedání dne 26. 9. 2013 usnesením č. III/29 usneslo vydat na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. §84 odst. 2 písm. h) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Zřízení městské policie

Zastupitelstvo města Přelouče zřizuje Městskou policii.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/1999 o městské policii z 20. prosince 1999, ve znění obecně závazných vyhlášek města Přelouče č. 4/2002 z 19. prosince 2002 a č. 3/2005 z 29. září 2005.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem vyhlášení.

 

Bc. Irena Burešová                                                        Ing. Ivan Moravec

  Starostka města                                                                místostarosta

 

Vyvěšeno: 30.9.2013

Sejmuto: 16.10.2013


Vytvořeno: 8. 1. 2014
Poslední aktualizace: 12. 7. 2017 23:03
Autor: