Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2017

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2017 1o regulaci provozování hazardních her

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2017,

 

o regulaci provozování hazardních her

 

Zastupitelstvo města Přelouče se na svém zasedání dne 19.12.2017 usnesením č. II/19 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Cíl vyhlášky

 

Cílem této vyhlášky je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a omezení společenských rizik vyplývajících z provozování některých hazardních her.

 

Článek 2

Zákaz provozování

 

Provozovat bingo, technické hry, živé hry a turnaje malého rozsahu lze na celém území města Přelouč v době:

  • Neděle – čtvrtek od 10:00 hodin do 24:00 hodin
  • Pátek – sobota od 10:00 hodin do 02:00 hodin následujícího dne.

 

 

Článek 3

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2015 ze dne 16.4.2015 jíž se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat sázkové hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

Článek 4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1.1.2018.

 

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:    21.12.2017

Sejmuto z úřední desky dne:     9.1.2018

Zveřejnění této vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.


Vytvořeno: 5. 2. 2018
Poslední aktualizace: 5. 2. 2018 13:19
Autor: