Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016 1kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč

Město Přelouč

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 20.12.2016 usnesením č. III/9 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč se stanovují takto1:

 

  • školský obvod Mateřské školy Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice tvoří:

 

ul. Bratrouchovská, Čáslavská, Dobrovského, Foersterova (úsek mezi ul. Za Fontánou a Žižkova, tj. mezi čp. 655 a čp. 642), Gagarinova, Havlíčkova, Husova, Choceňská, Jahnova, Jarošova, Jasanová, Jihlavská, Jiráskova, Kladenská, Kolínská, Kosmonautů, Krátká, Na Krétě, Nad Krétou, Nerudova, Pionýrů, Pražská (od vjezdu do města ve směru od Prahy až k Sokolovskému náměstí, tj. k čp. 99 a k čp. 345), Prodloužená, Příčná, Spojovací, Střelova, Trstenická, Trutnovská, V Zahrádkách, Za Fontánou.

 

  • školský obvod Mateřské školy Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice tvoří:

 

ul. 28. října, Arnoštova, B. Němcové, Chrudimská, Dukelské náměstí, Edvarda Beneše, Fibichova, Flosova, Foersterova (od čp.621 a od čp. 609) Formánkova, Hlávkova, Hradecká, Hálkova, Jana Dítěte, Jaselská, Jižní, K.H.Máchy, K. Čapka, Komenského, Krokova, Labská, Ledrova, Libušina, Luční, Masarykovo náměstí, Mánesova, Na Vyšehradě, Nádražní, Obránců míru, Okružní, Palackého, Pardubická. Pernštýnské náměstí, Popova, Pražská (od čp. 12 a od čp. 15) Prokopa Velikého, Přemyslova, Račanská, Riegrova, Seifertova, Sladkovského, Sladovní, Sluneční, Smetanova, Sokolovské nám., Sportovní, Stantejského, Studentská, Sukova, Svazu Bojovníků za svobodu, Tomášova, Tovární, Tylova, Tyršova, Tůmy Přeloučského, U Hájku, U Rybníčka, Veverkova, Vratislavské náměstí, Vrchlického, Václavské náměstí, Za Tratí, Zahradní, Zborovská, náměstí 17.listopadu, Školní, Škroupova, Štítného, Žižkova, Čechova, Českobratrská, Československé armády a území městských částí Lhota, Škudly, Lohenice, Mělice, Štěpánov, Klenovka a Tupesy.

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

Bc. Irena Burešová                                                Ing. Ivan Moravec

Starostka                                                                  místostarosta

                                                                                                                  

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

 


 

1 Stanovením školských obvodů mateřských škol není dotčeno právo zákonných zástupců dětí na svobodný výběr mateřské školy


Vytvořeno: 16. 1. 2017
Poslední aktualizace: 6. 7. 2017 23:04
Autor: