Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

Typ: Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 1o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘELOUČ
Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2021,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 16.7.2021 usnesením č. XVII/13/2021 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladus § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“)

 

Ke stažení zde...


Příloha

Vytvořeno: 15. 7. 2021
Poslední aktualizace: 15. 7. 2021 14:13
Autor: Bc. Miroslav Tkáč