Obsah

Zábavná pyrotechnika

Typ: Městská policie informuje
petardyPetardy a zákon

 

petardy

Prodej pyrotechniky a zařazení do kategorií

 Napsal Jaromír  Bezpečná pyrotechnika  

Pyrotechniku dle zákona dělíme do kategorií. Od 1.7. 2010 lze prodávat zábavní pyrotechniku označenou CE a rozdělenou do kategorií (dříve do tříd nebezpečnosti).

Co je myšleno pod pojmem pyrotechnika?

Zákon říká „Za pyrotechnické výrobky se považují výrobky obsahující výbušné látky nebo směs výbušných látek, kterými nejsou trhaviny nebo vojenské výbušniny s výjimkou černého prachu nebo zábleskové slože, určených k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí.“

  1. Zábavní pyrotechnika se dělí na kategorie F1, F2, F3 a F4
  2. Divadelní pyrotechnika se dělí na kategorie T1 a T2
  3. Ostatní pyrotechnické výrobky spadají do kategorie P1 a P2

Jaká jsou věková omezení prodeje dle zařazení do kategorií?

  • Kategorie F1 prodej bez omezení od 15 let
  • Kategorie F2 prodej bez omezení od 18 let
  • Kategorie F3 prodej bez omezení od 21 let
  • Kategorie T1 a P1 prodej bez omezení od 21 let
  • Kategorie F4, T2 a P2 jsou prodejné pouze odborně způsobilé osobě.

S pyrotechnikou kategorie F4, T2 a P2 smí manipulovat pouze osoba odborné způsobilá.

Kdo je odborně způsobilá osoba?

Osobou s odbornou způsobilostí podle zákona je fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky pro kategorii F4, T2 a P2.

 

 

A co na to říká obecně závazná vyhláška Města Přelouče?

 

1) Používání zábavní pyrotechniky je ZAKÁZÁNO na veřejných prostranstvích v zastavěném území města Přelouč.

 

2) Zákaz se nevztahuje na dny 30. dubna, 31. prosince a 1. ledna.

 

3) Rada města Přelouče může na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného v odst. 1. 


Vytvořeno: 29. 11. 2021
Poslední aktualizace: 29. 11. 2021 13:12
Autor: Leoš Slavík Dis.