Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah


 

Orientační plán MěÚ Přelouč (ke stažení PDF)

 

 

Orientační plán MěÚ Přelouč

01.03.2021

Vyhlášení nového nouzového stavu od 27. 2. do 28. 3. 2021 a s ním související opatření.

Vyhlášení nového nouzového stavu od 27. 2. do 28. 3. 2021 a s ním související opatření.

V příloze této zprávy naleznete veškerá znění a nařízení vlády ČR v souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu, který platí od 27. 2. a končí 28. 2. 2021.

Detail

01.03.2021

Nová opatření s platností od 1. 3. 2021 - formuláře důležité pro cesty mimo domov. 1

Nová opatření s platností od 1. 3. 2021 - formuláře důležité pro cesty mimo domov.

V příloze této zprávy naleznete potřebné formuláře - Potvrzení zaměstnavatele pro více cest do zaměstnání, formulář na cestu mimo práci a čestné prohlášení pro případ opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Detail

23.02.2021

Aktuální mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021.

Aktuální mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 25. 2. 2021.

V příloze této zprávy naleznete podrobné znění nařízení týkající se ochrany dýchacích cest na veřejnosti s platností od 25. 2. 2021 do odvolání.

Detail

15.02.2021

Aktuální opatření v souvislosti s prodloužením nouzového stavu od 15.2. na 14 dní.

V příloze naleznete nová opatření vlády ČR v souvislosti s prodloužením nouzového stavu od 15. 2. 2021 na 14 dní.

Detail

11.02.2021

Mimořádné opatření vlády ČR - omezený pohyb v okresech Cheb, Sokolov, Trutnov.

Mimořádné opatření vlády ČR - omezený pohyb v okresech Cheb, Sokolov, Trutnov.

V příloze této zprávy naleznete podrobné znění mimořádného opatření, které se týká omezeného pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov od 12. 2. do 14. 2. 2021 - po dobu trvání nouzového stavu.

Detail

29.01.2021

Aktuální přehled mimořádných opatření s platností od 30.1.2021

V příloze této zprávy naleznete podrobná aktuální mimořádná opatření s plaností od 30. 1.2021.

Detail

25.01.2021

Aktuální mimořádné opatření - prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021

Aktuální mimořádné opatření - prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021

V příloze této zprávy naleznete mimořádné opatření týkající se prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 2021.

Detail

19.01.2021

Mimořádná opatření vlády ČR s platností od 19. 1. 2021 - prodej v papírnictvích a prodej dětského oblečení a obuvi. Další MO se týká zdravotních prohlídek zaměstnanců.

Mimořádná opatření vlády ČR s platností od 19. 1. 2021 - prodej v papírnictvích a prodej dětského oblečení a obuvi. Další MO se týká zdravotních prohlídek zaměstnanců.

V příloze této zprávy naleznete podrobnonsti nových mimořádných opatření vlády ČR s platností od 19. 1. 2021, které se týkají uvolnění prodeje v papírnictvích a prodej dětského oblečení a obuvi. Další MO se týká zdravotních prohlídek zaměstnanců.

Detail

14.01.2021

Základní informace o očkování proti koronaviru

Základní informace o očkování proti koronaviru

V příloze naleznete podrobné informace ke startujícímu očkování proti koronaviru v naší republice. Od zítra tj. 15.1.2021 se mohou přihlásit lidé starší 80 let, od 1.2.2021 všichni ostatní.

Detail

10.12.2020

Prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020

Prodloužení nouzového stavu do 23. 12. 2020

V příloze této zprávy naleznete zprávu o prodloužení nouzového stavu v naší republice do 23. 12. 2020

Detail

Důležité informace ke COVID-19

 

Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst: platí do - 25.5.2020.

Pokud opustíte své obydlí, na veřejném prostranství musíte povinně použít roušku, která zakrývá nos a ústa! Použít lze též respirátor, šátek nebo šálu. Výjimky níže uvedené...

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500m2,    v čase mezi 8:00 hod. – až 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Co aktuálně platí:

Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • dětí do dvou let věku,
 • dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,
 •  dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 • studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 • osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
 • osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,
 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
 • moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
 • pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

 

organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. i) nebo j) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 12. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

 • v případě osob uvedených v bodu písm. i) byl umělci proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění covid-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 nařizuje, že se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00.00 hod. do 25. května do 00.00 hod. zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:

 • zakazuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
 • zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
 • zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

 

Více na stránce...

 

18.01.2021

Důležité informace pro seniory při registraci k očkování proti koronaviru.

Důležité informace pro seniory při registraci k očkování proti koronaviru.

Máte problémy s regiostrací k očkování? Od pondělí 18. ledna je zprovozněna speciální krajská infolinka s číslem 466 026 466. Tato krajská infolinka pomůže občanům s registrací k očkování a bude v provozu PO + ST od 8 – 17 hodin a v ÚT, ČT, PÁ 8 hodin – 14 hodin. Týká se opravdu jen pomoci s registrací k očkování. OSOBNÍ POMOC SENIORŮM PŘI REGISTRACI K OČKOVÁNÍ Z PŘELOUČE A OKOLÍ: Městský úřad Přelouč, sociální odbor nabízí také pro seniory z Přelouče a okolí přímou osobní pomoc s registrací. Pro pomoc a dojednání osobního setkání volejte na telefon 466 094 167 – vedoucí odboru, Blanka Konvalinová, DiS.

Detail

26.10.2020

Od 26.10. 2020 zahájení letního provozu ve veřejné autobusové dopravě na území Pardubického kraje. 1

Od 26.10. 2020 zahájení letního provozu ve veřejné autobusové dopravě na území Pardubického kraje.

V reakci na Vládou přijaté krizové opatření ze dne 21. října 2020 dojde na území Pardubického kraje k omezení autobusové dopravy. Od pondělí 26.října 2020 bude ve veřejné autobusové dopravě zahájen letní provoz a to do odvolání. Vzhledem k nejasnosti termínu ukončení těchto opatření, bude platnost jízdních řádů preventivně stanovena do 12.12.2020. Ukončení letního provozu předpokládáme k termínu opětovného nástupu žáků do škol. Jízdní řády budou po jejich schválení dopravním úřadem k dispozici na veřejných portálech jako je např. IDOS. Aktuálně platné jízdní řády můžete nalézt po zadání čísla linky mj. také na níže uvedené internetové adrese.

Detail

22.10.2020

Pomoc seniorům v izolaci - Anděl na drátě. 1

Pomoc seniorům v izolaci - Anděl na drátě.

Anděl na drátě - registrovaná tísňová péče poskytuje seniorům služby tísňové péče včetně komunikačního zařízení zcela zdarma do 30. 6. 2021. Součástí služby je rovněž Linka pomoci a poradna pro seniory. S laskavou pomocí předních českých herců se podařilo vytvořit také rozmanitý obsah audiozáznamů. Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech je tak možné seniorům nabídnout výběr z rozsáhlé knihovny audiozáznamů různých žánrů. Čtení z knihovny se setkalo s velice příznivým ohlasem. Neváhejte zavolat na číslo 800 555 655. Další informace naleznete na stránkách této sociální služby, která se nyní seniorům poskytuje zdarma.

Detail

22.10.2020

Technické služby města Přelouče od 22. 10. 2020 pro veřejnost uzavřeny a do odvolání pozastaveno poskytování služeb pro občany“.

Technické služby města Přelouče od 22. 10. 2020 pro veřejnost uzavřeny a do odvolání pozastaveno poskytování služeb pro občany“.

Z důvodu vládou ČR přijatých opatření proti šíření nemoci Covid-19 budou Technické služby města Přelouče od 22. 10. 2020 pro veřejnost uzavřeny a do odvolání pozastaveno poskytování služeb pro občany. Děkujeme za pochopení. Kontakty: Tel.: 466 672 527 e-mail: novotna.tsprelouc@seznam.cz

Detail

12.10.2020

Uzavření pracoviště Finančního úřadu v Přelouči od 12. 10 do 25. 10. 2020

Uzavření pracoviště Finančního úřadu v Přelouči od 12. 10 do 25. 10. 2020

Finanční správa omezuje provoz svých pracovišť S ohledem na vyhlášená vládní opatření v souvislosti s COVID-19, budou pracoviště Finanční správy od pondělí 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 přístupná pro veřejnost v omezeném rozsahu. Provoz podatelen na finančních úřadech bude následující dva týdny omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Případné další nezbytné kontakty s veřejností budou na finančních úřadech probíhat pouze po předchozí domluvě či na výzvu správce daně. Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 25. 10. 2020 zcela uzavřena. Toto opatření se vztahuje i na pracoviště v Přelouči.

Detail

09.10.2020

Omezený přístup do areálu Technických služeb města Přelouče od 12. 10. 2020

Omezený přístup do areálu Technických služeb města Přelouče od 12. 10. 2020

Důležité upozornění pro občany: Na základě vyhlášení nouzového stavu a dalších mimořádných opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií bude od 12. 10. 2020 omezen přístup do areálu Technických služeb města Přelouče. Před návštěvou Technických služeb se domluvte nejprve telefonicky na čísle: 466 672 527 nebo prostřednictvím e-mailu tsprelouc@volny.cz Děkujeme za pochopení.

Detail

14.05.2020

Česká pošta Přelouč od 18. 5. přechází na standardní otevírací dobu od 8 do 18 hodin 1

Pošta Přelouč od 18. 5. přechází na standardní otevírací dobu od 8 do 18 hodin

Díky uvolňování opatření v souvislosti s koronavirem Česká pošta Přelouč od pondělí 18. 5. 2020 přechází na standardní otevírací dobu od 8 do 18 hodin. Dále od 25. 5. 2020 ruší také vyhrazené hodiny pouze pro důchodce, na poštu budou mít přístup od 8 hodin všechny věkové kategorie.

Detail

07.05.2020

Seznam otevíraných kroužků DDDM Přelouč od 11. 5. 2020 1

Seznam otevíraných kroužků DDDM Přelouč od 11. 5. 2020

V pondělí 11. 5. 2020 zahajuje DDM činnost některých kroužků - viz přehled v příloze. Před zahájením výuky musí zákonní zástupci vyplnit Čestné prohlášení o neexistenci infekčního onemocnění. Do DDM nebude umožněn vstup rodičů popř. jinému doprovodu. Informace k požadavkům na účastníky kroužků včetně Čestného prohlášení naleznete na stránkách DDM Přelouč. V dalším týdnu se pokusíme otevřít další zájmové útvary. Činnost kroužků předpokládáme do konce června 2020.

Detail

07.05.2020

Obnovení veřejné autobusové dopravy Pardubického kraje s platností od 11. 5. 2020

Od pondělí 11. května 2020 budou jízdní řády autobusové veřejné dopravy Pardubického kraje vráceny zpět k plnému provozu standardního školního roku. Na některých spojích sice může dojít ještě k dílčímu omezení provozu. Nicméně i na těchto spojích bude provoz spuštěn nejpozději od 25.5.2020. Jedná se zejména o spoje, jejichž provoz zajišťují autobusy ze sousedních krajů, které uvolňují omezení jízdních řádů až od 25.5.2020. Jízdní řády autobusových linek, které ještě nebudou od pondělí 11.5.2020 zajištěné v plném rozsahu, budou během dneška či zítřka zaslané dotčeným obcím na trase. Jízdní řády budou po jejich zpracování dopravním úřadem a Celostátním informačním systémem také k dispozici i na veřejných portálech (např. IDOS).

Detail

06.05.2020

Obnovení pracoviště Finančního úřadu v Přelouči, Tůmy Přeloučského 1500

Od pondělí 11. 5. 2020 bude obnoven provoz Územního pracoviště Finančního úřadu Přelouč, Tůmy Přeloučského 1500 v obvyklém režimu, tj. pondělí + středa 8:00 hod.– 17:00 hod. Box Finanční správy, umístěný ve vstupní hale Městského úřadu Přelouč, mohou občané využít naposledy dne 7. 5. 2020.

Detail

INFORMAČNÍ LINKA V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM PRO ČR: 1212

Jen v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112.

 


 

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU

Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linka je v provozu nepřetržitě

 

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Telefon: 602 730 251

Linka je v provozu:

 • v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin
 • o víkendu od 9:00 do 19:00

 

INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN