Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty města z EU

V této sekci najdete přehled neinvestičních (měkkých) projektů, které město realizovalo za finanční podpory Evropské unie. V levém menu u každého projektu naleznete informace o obsahu.

eu logo

Základní školy

Na území ORP Přelouč je v současné době zřizováno jedenáct ZŠ. Osm z nich je samostatných (ZŠ Choltice, ZŠ Chvaletice, ZŠ Přelouč - Masarykovo náměstí, ZŠ Přelouč - Smetanova, ZŠ Břehy, ZŠ Semín, ZŠ Vápno, ZŠ Zdechovice) a tři jsou sloučené s MŠ (ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Hlavečník, ZŠ a MŠ Lipoltice, ZŠ a MŠ Řečany nad Labem). Všechny ZŠ jsou zřízeny obcemi. V zájmové oblasti ORP Přelouč se nenachází žádná církevní ZŠ, soukromá ZŠ ani ZŠ zřizovaná krajem. 

Přehled všech ZŠ na území ORP Přelouč
č. název dle zřizovací listiny úplnost telefon e-mail
1 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Hlavečník  U 601 585 801

hana.synkova@atlas.cz

2 Základní škola Choltice  U 466 972 175 zs.choltice@volny.cz
3 Základní škola Chvaletice U 466 985 550 zschvaletice@cmail.cz
4 Základní škola a mateřská škola Lipoltice N 466 977 131 v.nalezinkova@email.cz 
5 Základní škola Břehy N 466 959 533 zsbrehy@seznam.cz
6 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí U 466 953 156 skola@zssmprelouc.cz
7 Základní škola Přelouč, Smetanova U 466 953 526 zsom@prl.czn.cz
8 Základní škola Semín N 466 932 207 novotna.vera@centrum.cz
9 Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem U 466 932 104 reditel@zsrecany.cz
10 Základní škola Vápno N 607 998 008 zs.vapno@seznam.cz
11 Základní škola Zdechovice N 466 936 105 skolazdechovice@email.cz
  U = úplná ZŠ (1. i 2. stupeň)      
  N = neúplná ZŠ (1. stupeň)      
Počty dětí v ZŠ

Situace v počtu žáků ZŠ není zcela tak optimistická, jak je tomu u počtu dětí v MŠ. Při porovnání celkového počtu žáků ZŠ na území ORP Přelouč od školního roku 2005/2006 do 2014/2015 (viz. obrázek níže) zjistíme, že kapacitní vytížení ZŠ na území ORP Přelouč se dlouhodobě drží kolem hranice 60 %

zš

Situace je však velmi odlišná a individuální na každé ZŠ - některé se mohou pochlubit plnými třídami, jiné se potýkají s nízkými počty žáků. Přehled jednotlivých ZŠ s počty žáků za sledované období znázorňuje následující obrázek.
Přehled žáků v ORP Přelouč

Při pohledu na rozdíly mezi jednotlivými ZŠ lze konstatovat, že například ZŠ a MŠ Řečany nad Labem se daří dlouhodobě zvyšovat počty svých žáků. Oproti tomu ZŠ ChvaleticeZŠ a MŠ T.G.M. Hlavečník mají jednoznačně klesající tendenci počtu svých žáků. Na ZŠ Chvaletice byly připraveny kroky, díky kterým by se trend počtu žáků mohl zlepšit - noví kvalitní pedagogové, upřednostnění kvality před kvantitou - rozdělení početné třídy prvňáčků na dvě, atd. Informace o projednaných změnách v organizaci výuky na ZŠ a MŠ T.G.M. Hlavečník se dočtete zde.

Další srovnání ZŠ na území ORP Přelouč

Porovnání počtu žáků na I. i II. stupni ZŠ a v MŠ (na třídu) - r.2012

Průměrný počet dětí ve třídě představuje za Pardubický kraj 24 žáků. V ORP Přelouč je tento průměr převyšován, jedná se zde o průměrný počet 26 dětí ve třídě MŠ. Co se týče průměrného počtu žáků ve třídě I. stupně ZŠ, je ORP Přelouč na stejné úrovni jako průměr Pardubického kraje – jedná se o průměrný počet 20 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě II. stupně ZŠ je v ORP Přelouč opět srovnatelný s průměrem kraje – v ORP Přelouč se jedná o 20,45 žáků a průměr kraje představuje 21 žáků.

prumer 1

Běžné/kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ a ZŠ - r. 2012

vydaje

V běžných a kapitálových výdajích na 1 žáka MŠ a ZŠ představuje ORP Přelouč vyšší výdaje než je průměr Pardubického kraje. V průběhu analýz bylo zjištěno, že na území ORP Přelouč soustavně dochází k investování do škol i školských zařízení. I školy samotné mají velkou snahu získávat dotace. Všechny ZŠ v ORP Přelouč se zapojily do projektu v rámci akce „EU peníze školám“. Z prostředků MŠMT ČR „Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo na základní školy do konce roku 2012 zasláno 10 557 550,00 Kč. Díky těmto finančním prostředkům byly ve všech ZŠ ORP Přelouč pořízeny interaktivní tabule spolu s dataprojektory, notebooky a školení pro pedagogy. Tyto prostředky činí výuku pro děti zajímavější a mohou ulehčit i přípravu pedagoga na hodinu. 

 

Důležité termíny

Zápisy do 1. tříd (2015/2016)

Bude doplněno 

 

Dny otevřených dveří

Bude doplněno

 

 

Fotogalerie ...obsah v přípravě

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 29.3.2023

Svátek má Taťána

Zítra má svátek Arnošt

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů