Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vyhlášení dotačního programu "PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MŠ A ZŠ" V ROCE 2015

Typ: ostatní
ŠMT vyhlašuje dotační program "Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách", a to v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, vybavení nebo obnova vybavení škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání, zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu.

Cílovou skupinou programu jsou kraje, které dotaci posléze poskytnou právnickým osobám vykonávající činnost mateřské nebo základní školy, zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem, soukromým subjektem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a zařazené do školského rejstříku.

Účelem dotace je:

a) vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností,

b) vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem),

c) zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu, včetně motivace žáků k technickému vzdělávání,

d) vzdělávání dětí a žáků v science center (tj. středisko neformálního vzdělávání, které se primárně zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a techniky; nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci, důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení formou her a samostatného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti), a to formou úhrady vstupného do science center.

Nutnou podmínkou pro realizaci programu v každém kraji je zajištění spolufinancování programu:

a) krajem, a zároveň

b) jedním nebo více dalšími partnery, kterými mohou být osoby odlišné od kraje a ministerstva.

Podrobnosti k předkládání žádostí škol budou zveřejněny na webových stránkách příslušného kraje.


Kontaktní údaje pro předání závazné informace o zapojení kraje do programu a pro podávání žádosti krajů:

Písemné vyhotovení:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vzdělávání

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

(bude akceptováno i doručení datovou schránkou – ID datové schránky: vidaawt)

Text vyhlášení dotačního programu je k dispozici zde.

esf


Vytvořeno: 26. 8. 2015
Poslední aktualizace: 26. 8. 2015 00:00
Autor:

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 24.1.2022

Svátek má Milena

Zítra má svátek Miloš

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů