Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty města z EU

V této sekci najdete přehled neinvestičních (měkkých) projektů, které město realizovalo za finanční podpory Evropské unie. V levém menu u každého projektu naleznete informace o obsahu.

eu logo

Odpadové hospodářství

Dotace - aktuální výzvy

 

Vize zavedení motivačního systému třídění odpadů 

Problém stále nedostatečného třídění odpadů, velké produkce SKO v ORP Přelouč, vysoké míry skládkování odpadů i legislativní tlak na snižování produkce odpadů až vyústění v zákaz skládkování, značí nezbytnost situaci třídění odpadů řešit.

Jedním z řešení je právě nový způsob sběru a evidence tříděného odpadu, který by měl být postupně zaváděn v obcích ORP Přelouč dle doporučení ve Strategii SO ORP Přelouč. Na území ORP Přelouč je doporučována rozvojová aktivita uváděna ve Strategii v cíli 2.3 Zavést systém motivace obyvatel k odpovědnému chování při třídění odpadů - vliv na stanovení výše poplatků za svoz odpadů strategie ORP Přelouč , což úzce souvisí s cílem 2.2 Optimalizovat sběrnou síť na třídění využitelných složek odpadů – pytlovým sběrem se též částečně řeší špatná hustota sběrné sítě v ORP Přelouč – pytle mají občané u rodinných domů, pohodlnější a dostupné řešení větší vzdálenosti ke sběrným nádobám.

Mezi hlavní přínosy zavedení motivačního systému třídění odpadů - tj. pytlového sběru - bezpochyby patří větší tříditelnost odpadů, větší výtěžnost tříděného odpadu, stabilní či nižší poplatek za svoz odpadů díky nižší úhradě za svoz odpadů, příjem do rozpočtu obce za zpětný odběr odpadů ze systému EKO-KOM, a.s., zlepšení přístupu obyvatel k třídění odpadů, nepřeplněnost sběrných hnízd odpady, čistotapořádek v obcích či osvěta obyvatel, ve kterou realizace tohoto motivačního systému třídění odpadů vyústí. 

Celý motivační systém pytlového sběru odpadů by fungoval tak, že by si občan po registraci na OÚ či MěÚ spolu s barevnými pytly na třídění odpadů vyzvedl i samolepky s čárovými kódy určenými pro sbírané komodity. Třídění odpadů by bylo realizováno do jednotlivých barevných pytlů. Naplněné pytle s daným druhem odpadů by musely být zavázány, aby při manipulaci s nimi nedocházelo k vysypání odpadu. Zavázaný pytel by byl občanem řádně označen čárovým kódem, který obdržel na příslušném úřadě. Takto zavázané a označené pytle by buď odevzdal v provodní době na sběrném dvoře nebo je připravil k odvozu na určená místa. 

Cílem tohoto motivačního systému by bylo motivovat občany k menší produkci SKO a tím k většímu třídění odpadů, což se odrazí v konečné ceně - úhradě za svoz odpadů. Nový systém by vyžadoval postupné zavádění do jednotlivých obcí včetně důkladných osvětových akcí - př. seznamování obyvatel se smyslem a cílem nového systému. Tímto novým systémem by byli občané motivováni k odpovědnému chování - k většímu třídění odpadů, což se jim odrazí v nižších nákladech na platbu za svoz odpadů.

Ukázka pytlového sběru v praxi - označení pytů čárovými kódyčtečka čárových kódů:

pytel1pytel2

(zdroje ilustračních obrázků: http://www.turnov.cz/galerie/obrazky/image.php?img=488706&x=600&y=800http://moderniobec.cz/wp-content/uploads/sites/22/2013/03/mo3_09_Chelcice-1.jpg)

Základní fakta z odpadového hospodářství (OH)

 • Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době většina obcí a měst řeší v samostatné působnosti.
 • Jedná se hlavně o povinnosti obcí a měst jako původců odpadů a také povinnosti při zajištění nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další.
 • Obce jsou nositelem odpadů od občanů ČR. Mají tedy povinnosti při zajištění svozu odpadů, zajištění sběrných míst pro odkládání odpadů, zajištění veškerých nádob na odpad (i tříděný), zajištění dalšího nakládání s odpadem apod.

Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s:

 • odpady pocházejícími od občanů, žijících na jejich území,
 • odpady vzniklými při jejich samotné činnosti,
 • odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do jejich systému odpadového hospodářství

Charakteristika ORP Přelouč v OH – spolupráce PPP

 • ve většině obcí ORP Přelouč sváží odpady 1 svozová společnost - SOP a.s., jejíž vznik je datován již v roce 1994. Akcionáři této svozové společnosti jsou Svazek obcí Přeloučska (40 %) a Marius Pedersen a.s. (60 %)
 • ORP Přelouč je tak v odpadovém hospodářství příkladem spolupráce PPP - spolupráce veřejného a soukromého sektoru
 • odkaz na článek o SOP v ORP PŘELOUČ - v publikaci Meziobecní spolupráce vydané SMO ČR, text vybrán z publikace SMO ČR – text se celý ukáže, nebude jen odkaz
 • příklady meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství jinde v ČR  - zde bude ke stažení celá publikace MOS

Svazek obcí Přeloučska (SOP)

 • Svazek obcí Přeloučska (SOP) vznikl v roce 1993 (tedy 1 rok před založením svozové - akciové společnosti – SOP a.s.)
 • Hlavním předmětem činnosti SOP je spolupráce členských obcí v oblasti hospodaření s komunálními odpady
 • Zakládajícími členy SOP bylo 26 obcí. Obce se v průběhu dalších let stávaly na základě vlastního rozhodnutí (zastupitelstva obce) členy tak, že do 31. 12. 1994 měl SOP celkem 57 členů (obcí)
 • SOP má od 1. 1. 1995 po současnost r. 2014 celkem 57 stálých členů (obcí), z toho 38 obcí je z ORP Přelouč (66 % všech obcí SOP), ostatní obce jsou z jiných ORP, přesah je zde i do jiného kraje (Středočeský kraj)
Kontakty

Předsedkyně SOP: Bc. Irena Burešová

Dokumenty o činnosti SOP a svozové společnost SOP a.s.
 • zápisy ze zasedání orgánů SOP
 • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření svozové společnosti SOP a.s.: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=38912078&subjektId=94506&spis=607298
Zařízení v odpadovém hospodářství v ORP PŘELOUČ – mapka

Zařízení v odpadovém hospodářství v ORP PŘELOUČ

 

Produkce odpadů

Informace z provedené analýzy ORP Přelouč
Informace o produkci odpadů v ČR -  článek z www.tretiruka.cz

Nakládání s odpady

Informace z provedené analýzy ORP Přelouč

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 29.3.2023

Svátek má Taťána

Zítra má svátek Arnošt

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů