Obsah

Zápis skutečného majitele

Typ: Zprávy a aktuality
Informační systém skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích.

Evidence údajů o skutečných majitelích (dále jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích právnických osob a svěřeneckých fondů. Evidenci zřizuje rejstříkový zákon (§118b a další), nicméně evidence není veřejným rejstříkem ve smyslu tohoto zákona, což mimo jiné znamená, že není veřejně přístupná.

Od 1.1.2018 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V uvedeném případě vzešla v účinnost ustanovení  týkající se evidence skutečných majitelů právnických osob, která slouží k evidenci fyzických osob, které mají faktický či právní vliv na právnickou osobu.

Povinností je zapsat osobu skutečného majitele nejpozději do data 1.1.2019, resp. do tohoto data nepodléhá zápis poplatkové povinnosti ve výši 1.000,- Kč

Povinnost zápisu tedy dopadá i na právnické osoby veřejného práva, např. příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků (mateřské školky, základní a střední školy), VZP, státní podniky, jakož i na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy a další. Evidenční povinnost naopak nemají církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí ani honební společenstva.

Dle uvedených pravidel by vždy mělo být možné dopátrat se konkrétní fyzické osoby, která je ve smyslu zákona považována za skutečného majitele, přičemž v případech, kdy uvedené podmínky splňuje více fyzických osob, jsou za skutečného majitele považovány všechny tyto osoby, v případě vaší příspěvkové organizace se jedná o osoby vykonávají nejvyšší řídicí funkci.

 

Jste tedy povinni vyplnit formulář https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular , dle uvedených pokynů. https://issm.justice.cz/podani-navrhu/info¨


Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 18. 12. 2018 09:44
Autor:

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 23.1.2022

Svátek má Zdeněk

Zítra má svátek Milena

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů