Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekty města z EU

V této sekci najdete přehled neinvestičních (měkkých) projektů, které město realizovalo za finanční podpory Evropské unie. V levém menu u každého projektu naleznete informace o obsahu.

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Zápis skutečného majitele

Informační systém skutečných majitelů

Evidence údajů o skutečných majitelích (také jen „evidence skutečných majitelů“) je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o skutečných majitelích. celý text

Zprávy a aktuality | 18. 12. 2018 | Autor:

Vydána publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“

Projekt Podpora meziobecní spolupráce je již oficiálně uzavřen, výstupy projektu v podobě prohlubování meziobecní spolupráce nadále pokračují - což bylo jedním z hlavních cílů tohoto Projektu (v některých ORP v ČR se jednalo dokonce o vůbec prvotní nastartování meziobecní spolupráce). SMO ČR vydal na webových stránkách Projektu publikaci, jež shrnuje průběh a výsledky tohoto Projektu, ve kterém bylo město Přelouč smluvním partnerem a hlavním realizátorem - spolu s obcí Řečany nad Labem - v ORP Přelouč. celý text

ostatní | 20. 1. 2016 | Autor:
#

Památková zóna Kladrubské Polabí

informace celý text

ostatní | 13. 1. 2016 | Autor:
#

Základní informace pro obce, jako veřejné opatrovníky

Smyslem tohoto materiálu je poskytnout obcím jako veřejným opatrovníkům základní orientaci v činnosti veřejného opatrovníka, upozornit na některá úskalí výkonu těchto činností a doporučit postup při některých životních situacích. Předkládaný materiál se věnuje pouze veřejnému opatrovnictví, tedy činnosti, které vykonávají obce, jako veřejní opatrovníci. celý text

ostatní | 10. 11. 2015 | Autor:
#

Uskutečnilo se setkání starostů obcí v ORP Přelouč

V úterý dne 15. 9. 2015 se na Městském úřadu Přelouč uskutečnilo setkání starostů obcí v územním obvodu ORP Přelouč. Celková účast byla 22 starostů obcí (z celkového počtu 42 obcí v ORP Přelouč) + 2 zástupci realizačního týmu Projektu + 1 zástupce MÚ Přelouč – informatik MÚ Přelouč pan Miroslav Tkáč). Starostové se dohodli na pokračování realizace výstupů projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce. celý text

ostatní | 21. 9. 2015 | Autor:
#

Akční plán rozvoje území SO ORP Přelouč

Akční plán (AP) je zpracován v souladu s komplexní metodou strategického plánování, jež zahrnuje vymezení konkrétních projektů naplňujících cíle strategie v krátkodobém horizontu. V tomto případě se jedná o projekty na období 2016-2017, kdy začne jejich realizace, která nemusí být v těchto letech ukončena. celý text

ostatní | 15. 9. 2015 | Autor:
#

Aktuality z projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce

Aktivity projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce se pomalu blíží v oficiální části realizace projektu ke konci. Výstupy projektu v území ORP Přelouč však budou pokračovat i nadále. Toto vše nasvědčuje a vyplývá z průběhu realizace projektu a z dosavadních dohod se starosty obcí ORP Přelouč. celý text

ostatní | 14. 9. 2015 | Autor:
#

Pozvánka na ZÁVĚREČNÉ setkání starostů obcí ORP Přelouč

V rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce se dne 15.9.2015 od 16h v budově Městského úřadu Přelouč uskuteční závěrečné setkání starostů obcí ORP Přelouč. celý text

ostatní | 9. 9. 2015 | Autor:
#

Tisková zpráva - Dohoda o nerušení územních pracovišť finančních úřadů

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) se dnes dohodl s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem a starosty obcí... celý text

ostatní | 2. 9. 2015 | Autor:
#

Zápisy z jednání EMOS a Akčního plánu

V červnu 2015 byla zahájena série setkávání realizačního týmu Projektu MOS na území ORP Přelouč se starosty obcí v zájmovém území a klíčovými aktéry rozvoje území. celý text

ostatní | 26. 8. 2015 | Autor:
#

Předseda vlády ČR obcím ORP Přelouč k rušení územního pracoviště FÚ v Přelouči

Odpověď předsedy vlády ČR obcím ORP Přelouč k rušení územního pracoviště FÚ v Přelouči celý text

ostatní | 25. 8. 2015 | Autor:

Tisková zpráva - Máte zájem o kotlíkové dotace? Vyplňte předběžný dotazník

Připravované kotlíkové dotace v Pardubickém kraji by měly snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. celý text

ostatní | 12. 8. 2015 | Autor:
#

Diskuzní fórum - pro starosty obcí ORP Přelouč

Rádi bychom všem starostům připomněli, že bylo spuštěno diskuzní fórum, přístupné pouze pro starosty obcí ORP Přelouč. celý text

ostatní | 12. 8. 2015 | Autor:
#

Neformální setkání starostů ORP Přelouč posunulo realizaci projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ORP Přelouč

Neformální setkání starostů ORP Přelouč dne 16.6.2015 posunulo realizaci projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ORP Přelouč dalším směrem. Setkání je považováno za úspěšné – sešlo se 45% starostů z celého ORP. Hostem setkání byli: regionální koordinátorka projektu za Pardubický kraj paní Dagmar Mušková, ředitel svozové společnosti SOP a.s. pan Ivan Hrůza, vedoucí sociálního odboru MěÚ Přelouč paní Blanka Konvalinová, DiS. celý text

ostatní | 17. 7. 2015 | Autor:
#

Další vývoj projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ORP Přelouč

Další vývoj v realizaci projektu Podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ORP Přelouč od neformálního setkání starostů 16. 6. 2015 celý text

ostatní | 17. 7. 2015 | Autor:
#

Uskutečnilo se II. oficiální setkání zástupců obcí ORP Přelouč

V rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce se dne 21.4.2015 od 16h v budově Městského úřadu Přelouč uskutečnilo II. oficiální setkání starostů ORP Přelouč. celý text

ostatní | 24. 4. 2015 | Autor:
#

Strategie ORP Přelouč - schválena Svazem měst a obcí ČR

Strategie ORP Přelouč (2015-2024) byla oficiálně schválena Svazem měst a obcí ČR dne 2.4.2015. Následně došlo (8.4.2015) k oficiálnímu předání Strategie ORP Přelouč prostřednictvím regionální koordinátorky za Pardubický kraj na Svaz měst a obcí ČR. celý text

ostatní | 19. 4. 2015 | Autor:
#

Strategie ORP Přelouč

V současné době prošel rozvojový dokument ORP Přelouč (strategie ORP Přelouč) připomínkovací fází a nyní je ve stadiu před oficiálním schválením Svazem měst a obcí ČR. celý text

ostatní | 30. 3. 2015 | Autor:
#

Setkání neformální platformy "Efektivní meziobecní spolupráce - administrativní kapacita malých obcí"

Dne 3.3.2015 se v Praze v sídle SMO ČR uskutečnilo jednání neformálního setkání platformy „Efektivní meziobecní spolupráce – administrativní kapacita malých obcí“. Tohoto jednání se zúčastnily motivující starostky projektu a také zástupce realizačního týmu ORP Přelouč. celý text

ostatní | 9. 3. 2015 | Autor:
#

Regionální setkání týmů ORP v České Třebové

Dne 25. 2. 2015 se v České Třebové konalo další regionální setkání týmů ORP z Pardubického kraje. Setkání se samozřejmě zúčastnil také zástupce realizačního týmu ORP Přelouč. celý text

ostatní | 4. 3. 2015 | Autor:
#

Ukončení dotazníkového šetření na ZŠ v území ORP Přelouč

V měsíci únoru proběhlo v rámci Projektu OBCE SOBĚ v oblasti předškolního a základního vzdělávání dotazníkové šetření zaměřené na volnočasové aktivity žáků ZŠ, jejich přístup ke zdravému životnímu stylu, bezpečnosti ve škole a environmentální výchově. celý text

ostatní | 3. 3. 2015 | Autor:
#

Zahájení dotazníkového šetření na ZŠ území ORP Přelouč

Na měsíc únor bylo v rámci Projektu OBCE SOBĚ v oblasti předškolní výchovy a základního školství naplánováno dotazníkové šetření, které je zaměřeno na dvě skupiny respondentů – na žáky, tak i vedení škol. celý text

ostatní | 2. 2. 2015 | Autor:
#

Setkání motivujících starostů

V lednu 2015 se obě motivující starostky Projektu OBCE SOBĚ na území ORP Přelouč (Bc. Irena Burešová, Ing. Michaela Matoušková) zúčastnily v Praze druhého prakticky zaměřeného setkání motivujících starostů. celý text

ostatní | 30. 1. 2015 | Autor:
#

Předání rozvojového dokumentu ORP Přelouč (Strategie ORP Přelouč) na Svaz měst a obcí ČR

V prosinci 2014 došlo dle harmonogramu projektu k ukončení prací na návrhové části rozvojového dokumentu ORP Přelouč. Celý rozvojový dokument ORP Přelouč byl předán na Svaz měst a obcí ČR. celý text

ostatní | 8. 1. 2015 | Autor:
#

Jednání pracovních skupin v rámci Projektu OBCE SOBĚ

Dne 25.11.2014 proběhla jednání pracovních skupin ke všem 4 řešeným oblastem - tj. oblast sociálních služeb, předškolní výchova a základní vzdělávání, odpadové hospodářství a servis samosprávám. celý text

ostatní | 25. 11. 2014 | Autor:
#

Jednání pracovní skupiny „Servis samosprávám“ v Čáslavi

Dne 14.11.2014 proběhlo v Čáslavi jednání pracovní skupiny ke čtvrtému volitelnému tématu - "Servis samosprávám". celý text

ostatní | 14. 11. 2014 | Autor:
#

Ukončení analýzy servis samosprávám

Tvorba analýzy servis samosprávám byla ukončena a předána dle harmonogramu do konce září 2014 Svazu měst a obcí ČR. Uvedená analýza prošla vnitřním připomínkovacím řízením na Svazu měst a obcí a byla tak schválena. celý text

ostatní | 10. 10. 2014 | Autor:
#

Jednání fokusních skupin se zúčastnili odborníci na daná řešená témata

Dne 17.9.2014 proběhla jednání fokusních skupin ke všem 4 řešeným oblastem - tj. oblast sociálních služeb, předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství a servis samosprávám. celý text

ostatní | 1. 10. 2014 | Autor:
#

Pokračování prací na návrhové části rozvojového dokumentu ORP Přelouč

Dle stanoveného harmonogramu aktivit v Projektu rozvoje meziobecní spolupráce došlo na základě výsledků analýz k identifikování hlavního směru řešení v jednotlivých oblastech. S těmito návrhy řešení v jednotlivých oblastech již byli starostové obcí seznámeni na setkání 24.6.2014 a s tímto postupem souhlasili. celý text

ostatní | 1. 9. 2014 | Autor:
#

Regionální setkání týmů Pardubického kraje s odborným týmem SMO ČR v České Třebové

Dne 29. 7. 2014 se konalo v České Třebové setkání realizačních týmů ORP Pardubického kraje se zástupci odborného týmu ze Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). celý text

ostatní | 4. 8. 2014 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 29.3.2023

Svátek má Taťána

Zítra má svátek Arnošt

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů