Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

TVORBA MAP V ORP PŘELOUČ - Dotazníkové šetření

Typ: ostatní
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč (MAP), registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000074

V rámci projektu MAP je realizováno dotazníkové šetření mezi všemi aktéry rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč – ředitelé škol, rodič dětí a žáků, zřizovatelé a starostové obcí v ORP Přelouč. Dotazníkové šetření je realizováno i mezi Vámi občany, mezi veřejností v ORP Přelouč. Názory Vás občanů, tedy široké veřejnosti, jsou důležitou zpětnou vazbou, jsou nezastupitelné a cenné. Proto Vám předkládáme dotazník pro veřejnost, který můžete vyplnit a odevzdat v přízemí budovy MěÚ Přelouč – přímo na Informačním pultu. Zde na Informačním pultu jsou k dispozici také tištěné dotazníky, které na místě můžete vyplnit a odevzdat. K odevzdání vyplněných dotazníků je určená „krabice pro sběr dotazníků“ či můžete dotazníky zaslat na adresu kuchynkova@zeleznohorsky-region.cz.
Uvítáme Vaše další konstruktivní návrhy a nápady (v oblasti rozvoje vzdělávání, oblast problematiky školství), které můžete prosím průběžně zasílat též na výše uvedenou adresu: kuchynkova@zeleznohorsky-region.cz, předem děkujeme.

Blíže k projektu MAP:

 

Co to je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)?

 • Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP
 • Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015)
 • MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491, informace o projektu viz také http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809
 • Zastřešujícím orgánem MAP, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP jsou 3 pracovní skupiny:
 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství,
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Detailněji k pozadí projektu MAP

MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Klima je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Součástí akce KLIMA je také příprava a realizace akčních plánů rozvoje vzdělávání, které umožní zapojit ředitele, učitele, zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery do diskuze o hodnotách akce KLIMA.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problém a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • Podpoře škol se slabými výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšování spolupráce s rodiči

 

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

Blíže k projektu MAP:

 

Co to je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)?

 • Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP
 • Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015)
 • MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491, informace o projektu viz také http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809
 • Zastřešujícím orgánem MAP, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP jsou 3 pracovní skupiny:
 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství,
 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Detailněji k pozadí projektu MAP

MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Klima je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Součástí akce KLIMA je také příprava a realizace akčních plánů rozvoje vzdělávání, které umožní zapojit ředitele, učitele, zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery do diskuze o hodnotách akce KLIMA.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problém a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • Podpoře škol se slabými výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšování spolupráce s rodiči

  Blíže k projektu MAP:

   

  Co to je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)?

 • Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
 • Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP
 • Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015)
 • MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491, informace o projektu viz také http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809
 • Zastřešujícím orgánem MAP, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP jsou 3 pracovní skupiny:
 • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
 • Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství,
 • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Detailněji k pozadí projektu MAP

  MAP je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. Klima je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Součástí akce KLIMA je také příprava a realizace akčních plánů rozvoje vzdělávání, které umožní zapojit ředitele, učitele, zřizovatele, školská zařízení, NNO a další partnery do diskuze o hodnotách akce KLIMA.

  Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problém a potřeb. Tato spolupráce povede k:

 • Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol
 • Sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
 • Podpoře škol se slabými výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
 • Dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole
 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšování spolupráce s rodiči

 

 

Dotazník Dotazník ke stažení

   


  Vytvořeno: 6. 6. 2016
  Poslední aktualizace: 30. 8. 2017 23:02
  Autor:

  Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

  Svátek

  Dnes je 28.6.2022

  Svátek má Lubomír

  Zítra má svátek Petr, Pavel

  Návštěvnost stránek

  Návštěvnost:

  Počítadlo přístupů