Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Realizace projektu MAP v ORP Přelouč pokračuje

Typ: ostatní
došlo ke schválení dosavadních výstupů projektu

Logo EU

V ORP Přelouč pokračuje realizace projektu MAP ORP Přelouč, což zahrnuje zapojení všech důležitých aktérů rozvoje vzdělávání. Na základě této široké participace a průběžném informování, včetně pravidelných jednání pracovních skupin ve spolupráci s realizačním týmem, vznikla za dodržování struktury a metodik MŠMT analýza MAP.  Jedná se o „živý“ dokument, který může být do doby realizace projektu doplňován a upravován. Na základě analýzy a zjištěných potřeb území vzešel návrh strategie – strategický rámec MAP s projektovými záměry školských zařízení, tedy další důležitý výstup projektu. Z hlediska vzdělávacích aktivit vzešel dle potřeb území neméně důležitý další výstup - návrh vzdělávacích aktivit. Tyto zmiňované výstupy projektu byly dne 22. 9. 2016 schváleny Řídícím výborem (ŘV) MAP ORP Přelouč.

 

Detailněji k projektu MAP

Analýza MAP obsahuje zmapování všech důležitých oblastí týkajících se školství. Jednak je zde doložena provázanost -východisko a vazby na důležité strategické dokumenty na rovni ČR, na úrovni kraje, ORP a dobrovolných svazů obcí i komunitně vedeného místního rozvoje ( MAS) a jednak jsou zde vyhodnocena dotazníková šetření MŠMT a realizačního týmu MAP uvnitř území mezi různými aktéry. Analýza také zahrnuje charakteristiku školství vycházející z kvantitativních číselných údajů a dat týkající se předškolního, základního, základního uměleckého a neformálního a zájmového vzdělávání. Je zde také řešena sociální situace a v neposlední řadě provázanost na Krajský akční plán.

Strategický rámec MAP obsahuje řešená povinná témata MAP (stanovená MŠMT) a dále volitelná, doporučená a průřezová témata (která vzešla z potřeb území) versus priority a cíle priorit. Prioritizace témat – zásobník projektů škol ORP Přelouč představuje tematické zahrnutí projektů do cílů MAP – zde se jedná o vazby na stávající cíle MAP.

Ve strategickém rámci MAP jsou zahrnuty projektové záměry školských subjektů předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. Toto je podmínka operačního programu EU - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), ze kterého se tyto investiční projekty školských zařízení financují.

Aktualizace strategického rámce je možná 1x za 6 měsíců, to znamená nejdříve v březnu 2017.

Návrh vzdělávacích aktivit (plán vzdělávacích aktivit) vzešel z návrhů a potřeb zainteresovaných aktérů rozvoje vzdělávání. Již od počátku projektu bylo řešeno, v jakých oblastech/tématech preferují jednotliví aktéři vzdělávání. Na tomto základě vznikl návrh vzdělávacích aktivit programu, který byl předložen na jednání pracovních skupin k dalším návrhům a připomínkám a také členům Řídícího výboru. Tyto vzdělávací aktivity je možno dle aktuálních potřeb upravovat. Nejbližší vzdělávací seminář se koná dle předchozího průběžného informování dne 1. 11. 2016 od 8:00 v zámecké restauraci v Cholticích. Pro školení ředitelů, pedagogů a zřizovatelů škol se na tomto semináři podařilo zajistit účast uznávaných odborníků z Univerzity Pardubice a Institutu pro podporu inovativního vzdělávání, z.ú.

V průběhu realizace MAP bylo možno se k tvorbě uvedených průběžných výstupů vyjadřovat/připomínkovat, všichni aktéři byli průběžně informováni a zapojováni (viz také např. dotazníková šetření) – viz aktivity/činnosti a o aktuálních výsledcích, aktéři byli k návrhům/připomínkám vyzýváni (osobně na jednáních, veřejných akcích MAS ŽR, elektronickou korespondencí při průběžném informování o výsledcích) – na tomto principu tvorby vznikly výše uváděné výstupy: analýza, strategický rámec MAP a vzdělávací aktivity (plán vzdělávacích aktivit).

Dne 22. 9. 2016 na Městském úřadu Přelouč proběhlo klíčové jednání Řídícího výboru MAP, jehož složení je průřezové – všichni důležití aktéři rozvoje vzdělávání včetně zástupců Krajského úřadu Pardubického kraje, Magistrátu města Pardubic, Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje a místních aktérů rozvoje vzdělávání včetně aktérů/partnerů v sociální oblasti. Řídící výbor MAP schválil dosavadní výše uvedené výstupy projektu: analýzu MAP, strategický rámec MAPplán vzdělávacích aktivit.

Informace o MAP jsou zveřejněny také na webových stránkách zpracovatele tj. MAS Železnohorský region, z.s. http://zeleznohorsky-region.cz. Strategický rámec MAP ORP Přelouč se všemi schválenými projektovými záměry škol je také uveden na webových stránkách http://www.dotaceeu.cz, kde jsou uvedeny všechny strategické rámce všech ORP v ČR v členění podle krajů.

 

Foto z jednání Řídícího výboru MAP na Městském úřadu Přelouč 22. 9. 2016.

Jednání Řídícího výboru MAP

jednání Řídícího výboru MAP

jednání Řídícího výboru MAP

 

Analýza ke stažení (PDF)

Strategický rámec ke stažení (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 11. 10. 2016
Poslední aktualizace: 31. 8. 2017 23:02
Autor:

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 28.5.2022

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den ochránců míru

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů