Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč“

Typ: ostatní
V ORP Přelouč byla zahájena realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP).

Logo OP VVV

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt MAP v ORP Přelouč splnil všechny náležitosti – formální i věcná kritéria hodnocení – další důležité souhlasné stanovisko s realizací projektu bylo vydáno ze strany MŠMT dne 21. 3. 2016.

Od poloviny roku 2015 probíhala celá řada přípravných aktivit na tvorbu MAP – několik setkání ředitelů škol, které vyvrcholilo setkáním všech klíčových aktérů rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč v říjnu 2015, dále příprava a sepsání celé projektové žádosti vyžadující splnění metodik a dalších podmínek OP VVV (v listopadu 2015).

Podstatným klíčovým faktorem projektu MAP ORP Přelouč je souhlas (písemný souhlas) všech 23 mateřských a základních škol v ORP Přelouč se zapojením do projektu, do tvorby MAP (součinnost, poskytování informací atd.).

Zpracovatelem MAP na území ORP Přelouč je Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. Dohoda o nositeli MAP v ORP Přelouč - MAS Železnohorský region, z. s. - byla schválena Radou města Přelouč (podzim 2015).

MAS ŽR je klíčovým subjektem rozvoje regionu, který zde působí již od roku 2005. MAS ŽR má mj. bohaté zkušenosti se zapojováním místních aktérů do spolupráce včetně realizování řady aktivit a programů pro školy. Více informací o programech pro školy na webových stránkách MAS ŽR viz http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491.

Zastřešujícím orgánem MAP, který bude schvalovat podstatné závěry a výstupy projektu, je Řídící výbor. Výkonným orgánem MAP jsou 3 pracovní skupiny Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, Čtenářská a matematická gramotnost v základním školství, Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

MAS ŽR spolupracuje na tvorbě MAP také v ORP Chrudim a v ORP Pardubice. Úspěchem je zvolení ředitele ZŠ Seč pana Mgr. Milana Chalupníka - členský subjekt MAS ŽR – členy Řídícího výboru MAP ORP Chrudim za předsedu tohoto Řídícího výboru MAP ORP Chrudim.

Délka trvání projektu MAP - 01/2016 - 06/2017. Harmonogram, mezníky projektu, klíčové aktivity a další související informace včetně výsledků dotazníkového šetření MŠMT budou řešeny na I. jednání členů Řídícího výboru (ŘV) a členů pracovních skupin (PS) dne 30. 3. 2016 od 16h na Městském úřadě v Přelouči.


Vytvořeno: 22. 3. 2016
Poslední aktualizace: 29. 8. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Svátek

Dnes je 21.7.2019

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna

Návštěvnost stránek

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů