Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA PŘELOUČE

 

 1. Víceúčelový sportovní areál (dále jen „areál“) se nachází pod parkem Jana Dítěte v Přelouči. Součástí areálu je hřiště na kopanou, rugby, hokejbal, tenis a dětské dopravní hřiště. Areál slouží organizovaným aktivitám škol, provozovatelům jednotlivých sportovišť a veřejnosti. Areál má charakter veřejného prostranství a je spravován Technickými službami města Přelouče prostřednictvím správce.

 

 1. Areál je přístupný od pondělí do neděle, od 8:00 – 20:00 h. Mimo stanovenou dobu je areál pro veřejnost uzavřen a přístup do něj je nepovolaným osobám zakázán.

 

 1. Vstup na jednotlivé hrací plochy (mimo dětské dopravní hřiště a atletickou dráhu) je zakázán. Vstup na hrací plochy může povolit správce areálu nebo jednotliví provozovatelé hracích ploch.

 

 1. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do areálu seznámit s tímto návštěvním řádem. V případě, že návštěvník porušil, nebo přes upozornění nadále porušuje návštěvní řád, je správce nebo zástupce provozovatele oprávněn návštěvníka z areálu vykázat, a to bez nároku na vrácení případného vstupného.

 

 1. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni počínat si během návštěvy areálu tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. Zakazuje se zejména:
 1. osobám jevícím známky podnapilosti nebo požití jiné návykové látky vstupovat do areálu,
 2. kouřit v prostorách areálu,
 3. požívat v areálu, mimo prostor provozovny občerstvení, alkoholické nápoje a jiné psychotropní či omamné látky
 4. nechat psy a jiná zvířata volně pobíhat po areálu.

 

 1. Vstup do areálu a pohyb v něm je povolen pouze na vlastní nebezpečí. Za úrazy a nehody nezletilých dětí vzniklé v areálu odpovídají výhradně jejich zákonní zástupci.

 

 1. Město Přelouč nenese odpovědnost za úrazy a nehody vzniklé v areálu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení odložených věcí návštěvníků.

 

 1. Lékárnička je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu nebo u jednotlivých provozovatelů sportovních ploch. V případě zranění většího rozsahu nebo vzniku jiného nebezpečí volejte na linky tísňového volání:

 

112 Integrovaný záchranný systém                       155 Rychlá záchranná služba

158 Policie ČR                                                          156 Městská policie

150 Hasiči

 

 1. V případě zájmu o pronájem jednotlivých hracích ploch kontaktujte správce areálu, telefon 733 534 311 nebo jednotlivé provozovatele sportovišť.

 

 1. Tento návštěvní řád schválila rada města Přelouče dne 17.6 2013