Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Usnesení 82. schůze rady města

Typ: Usnesení RM a ZM
Usnesení 82. schůze rady města 1konané dne 29. 6. 2017

RADA MĚSTA PŘELOUČE

USNESENÍ

82. schůze rady města konané dne 29. 6. 2017

 

Rada města Přelouče :  

 

  • BERE NA VĚDOMÍ :

 

82/ 1    Změnu platového tarifu ředitelky Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025 s platností od 1. 7. 2017 (Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

  • SCHVALUJE :

 

82/ 2    Zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k pozemku p.č. 749/9 v k.ú. Přelouč, z důvodu uložení vedení veřejného osvětlení v pozemku, který bude převeden do vlastnictví Pardubického kraje.

82/ 3    Smlouvu darovací a o zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě, uzavřenou mezi městem Přelouč a Pardubickým krajem, na bezúplatný převod pozemků p.č. 749/8 a p.č. 749/9, oba v k.ú. Přelouč.

82/ 4    Platový výměr ředitelce Školní jídelny Přelouč, Obránců míru 1025 s platností od 1. 7. 2017.

 

  • UDĚLUJE :

 

82/ 5    Výjimku z OZV č. 10/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství Kulturnímu a informačnímu centru města Přelouče pro promítání letního kina v prostorách parku za ZŠ Masarykovo náměstí v termínech 12. 7. 2017, 26. 7. 2017 a 9. 8. 2017 vždy od 22:00 do 24:00 hodin.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta


Vytvořeno: 10. 7. 2017
Poslední aktualizace: 27. 9. 2017 23:02
Autor: Miroslav Tkáč