Obsah

Archiv usnesení rady města

Jednání Rady města Přelouč se konají dle schváleného kalendářního plánu. Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Schůze Rady města Přelouče v roce 2017:

 

23. leden 2. květen 31. červenec 6. listopad
6. únor 15. květen 21. srpen 20. listopad
27. únor 29. květen 4. září 4. prosinec
13. březen 12. červen 25. září 11. prosinec
27. březen 19. červen 9. říjen  
10. duben 10. červenec 16. říjen  

 

Stránka

Usnesení 77. schůze rady města konané

dne 7.11.2005

Z důvodu dodržení ustanovení na ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou zde od listopadu 2004 zveřejňovány pouze upravené verze těchto dokumentů. Dokumenty z období před listopadem 2004 jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přístupné osobám uvedeným v § 16, odst.2 a § 17 zákona o obcích pouze na Městském úřadě.

RADA MĚSTA PŘELOUČE
USNESENÍ
77. schůze rady města konané dne 7.11.2005

Rada města Přelouče:

I. BERE NA VĚDOMÍ :

77/ 1 Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ Smetanova v Přelouči.
77/ 2 Způsob krytí případné ztráty kina v roce 2005.
77/ 3 Zápis ze schůze osadního výboru Klenovka ze dne 1.11.2005.
77/ 4 Dopis Ekoma Bohemia, s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy na budovu čp. 1414 v ul. Libušina v Přelouči k 31.12.2005.
77/ 5 Zprávu o redukci sbírek muzea v Přelouči.
77/ 6 Splnění úkolu č. 75/22, 76/21 a 76/22.

II. SCHVALUJE :

77/ 7 Zapojení města Přelouče do komunitního plánování sociálních služeb bez zvyšování počtu pracovníků (řešení dle bodu 2 důvodové zprávy).

III. PROMÍJÍ :

77/ 8 Místní poplatek za odpad včetně navýšení pí. K.D. za rok 2003 ve výši 473,- Kč a za rok 2004 ve výši 612,- Kč.

IV. NEPROMÍJÍ :

77/ 9 Místní poplatek za odpad za rok 2005 p.J .O. ve výši 492,- Kč.

V. ZAMÍTÁ :

77/10Žádost pí. H.T. o přechodné ubytování v čp. 30 v Klenovce v termínu od 1.12. 2005 do 31.12. 2007.

VI. STANOVÍ :

77/11 Cenu 70,- Kč/ks nástěnného kalendáře „Město Přelouč 2006“ .

 

Irena Burešová                              Jaroslav Paďour
starostka města                           místostarosta města

 


24. 5. 2013 Zobrazit méně

Stránka