Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sběrný dvůr, sběrny a výkupny druhotných surovin, místa zpětného odběru elektrozařízení a oddělený sběr textilu.

recycle

Sběrný dvůr SOP a.s. , Pardubická 1630, Přelouč, je provozován v těchto dnech:

Pondělí:         13 – 17 hod.

Středa:           10 – 15 hod.

Pátek:             13 – 17 hod.

Sobota:          08 – 12 hod.

 

Bezplatně na základě prokázání trvalého pobytu v Přelouči a místních částech (po předložení občanského průkazu) je zde možné odložit velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek, apod.), nebezpečný odpad (barvy, obaly od barev, oleje, baterie, léky, apod.) a kompostovatelný odpad, který pochází z domácností a zahrad. Stejně tak i pneumatiky z automobilů s hmotností do 3,5 tuny. V případě většího množství je zde možné zdarma odložit i využitelné složky – papír, plasty, sklo a tetrapak. Dále zde občané mohou v rámci zpětného odběru zdarma odložit použité elektrozařízení pocházející z domácností. Za poplatek 65,- Kč/100 kg zde občané mohou odložit i stavební suť pocházející z rekonstrukcí bytů a rodinných domů. Bližší informace občanům poskytneme na tel. 466 952 080 a 466 953 452 (SOP a.s.) nebo 466 094 232 (MěÚ Přelouč).

Pro doplnění informací uvádíme provozní dobu sběren a výkupen druhotných surovin působících na území města Přelouče:

Recycling – kovové odpady a.s. - areál ZZN ( tel. 725 043 713)

Pondělí až pátek:       8 – 16

Sobota:                       8 – 11

Jaromír Dobruský -  Lhota pod Přeloučí 9 (tel. 605 291 818)

Pondělí až pátek:       8 – 16

Sobota:                       8 – 12 

 

Zpětný odběr použitého elektrozařízení: ve sběrném dvoře SOP a.s. je zřízeno místo zpětného odběru použitého elektrozařízení pocházejícího z domácností, jehož zneškodnění nehradí obec, ale je financováno z  prostředků pocházejících od výrobců elektrozařízení. Podmínkou pro možnost odevzdání použitého elektrozařízení pocházejícího z domácností pro účely využití výhod zpětného odběru je odevzdat tyto spotřebiče kompletní, tedy se všemi důležitými součástmi. Zatímco např. lednička bez zásuvek je stále ledničkou a její zneškodnění je pro obce v rámci zpětného odběru zdarma, lednička s vymontovaným kompresorem je již posuzována jako odpad, za jehož odstranění musí obec, tím tedy i občan, zaplatit. Z tohoto důvodu vyzýváme občany, aby veškeré použité elektrozařízení  předávali kompletní.  Pro informaci chceme na tomto místě občanům připomenout, jaká použitá elektrozařízení je možné v rámci zpětného odběru ve sběrném dvoře odevzdat a umožnit tak jejich pro obec bezplatné zneškodnění. Jedná se převážně o  lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, trouby, elektrická topidla, ventilátory, klimatizace, vysavače, šicí a pletací stroje, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, fény, holící strojky, hodiny, počítače včetně monitorů, myší a klávesnic, tiskárny, elektronické diáře, kopírovací zařízení, psací stroje, kalkulačky, telefony, faxy, záznamníky, mobilní telefony, rádia, televize, videa, kamery, Hi-fi soupravy, hudební nástroje, zářivky, osvětlovací zařízení, vrtačky, pily, brusky, akušroubováky, sekačky, elektrické a elektronické hračky, sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi, apod.

Ve spolupráci s kolektivním systémem ASEKOL byly v Přelouči rozmístěny červené kontejnery na drobné elektrozařízení a baterie, a to na stanovištích u Tesca, v ulici Obránců míru a u hotelu Fontána. Do červeného kontejneru je možné vhazovat malá elektrozařízení, např. klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, elektrické hračky apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače. Žádáme proto občany, aby v maximální míře využívali možnosti odevzdat použité elektrozařízení pocházející z domácností v rámci zpětného odběru. Sníží se tak množství odpadu ukládaného na skládku a tím i finanční náklady spojené s tímto způsobem zneškodnění odpadu. K odložení použitého textilu slouží bílé kontejnery, které jsou umístěny rovněž na výše uvedených stanovištích.

Děkujeme občanům za spolupráci.