Navigace

Odeslat stránku e-mailem

ObsahÚřední deska

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Veřejná vyhláška - Odbor stavební16.01.201801.02.2018
Oznámení o zahájení řízení: "Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče"
ST/22072/2017/Mi
Město Přelouč - Starostka15.01.201828.01.2018
INFORMACE VOLIČŮM
o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Veřejná vyhláška - Odbor stavební12.01.201828.01.2018
Zveřejnění návrhu Změny č. 2 územního plánu obce Břehy
ST/17360/2016/Zá
Veřejná vyhláška - Odbor stavební12.01.201828.01.2018
Zveřejnění návrhu Územního plánu obce Kladruby nad Labem
ST/20416/2016/Zá
Exekutorský úřad Pardubice, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice11.01.201815.02.2018
Usnesení - elektronická dražba
Č.j.: 211 EX 113/17-30
Exekutorský úřad Brno-město, Konečného náměstí 2, 611 18 Brno10.01.201811.04.2018
Usnesení - dražební vyhláška
Č.j. : 006 EX 1321/15-256
Exekutorský úřad Přerov, Komenského 38, 750 02 Přerov09.01.201825.01.2018
Exekuční příkaz
203 Ex 42124/17-18
Veřejná vyhláška - Odbor stavební08.01.201824.01.2018
Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na místní komunikaci Jižní v Přelouči
ST/20125/2017/Do
Veřejná vyhláška - Odbor stavební08.01.201824.01.2018
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích II. a III. třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč
ST/22245/2017/Do
Město Přelouč08.01.201801.01.2019
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Města Přelouče na rok 2018 a o schválených rozpočtových opatřeních v roce 2018
Město Přelouč08.01.201801.01.2021
Informace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Města Přelouč na roky 2019 - 2021
Město Přelouč zveřejňuje záměr města05.01.201823.01.2018
odprodat pozemek p. č. 351/6 v k. ú. Přelouč
Město Přelouč zveřejňuje záměr města05.01.201823.01.2018
odprodat pozemky oddělené z pozemku p. č. 1417/8 v k. ú. Přelouč
Veřejná vyhláška - Odbor stavební05.01.201821.01.2018
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Nádražní v Přelouči
Spis. zn.: ST/22241/2017/Ju
Veřejná vyhláška - Odbor stavební05.01.201821.01.2018
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Dukelské náměstí a veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p. č. 382/106 k. ú. Přelouč
Spis. zn.: ST/22238/2017/Ju
Veřejná vyhláška - Odbor stavební05.01.201821.01.2018
Rozhodnutí
Povolení výjimky - parkovací stání a chodník ulice Veverkova, parkovací stání ul. B. Němcové, Přelouč
Spis. zn.: ST/18998/2017/Ch
Usnesení - Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník05.01.201821.01.2018
o odročení dražebního jednání na neurčito
Č. j.: 197 EX 82861/13-171
Exekuční příkaz - Exekutorský úřad Znojmo, Jezuitské náměstí 156/2, 669 01 Znojmo04.01.201820.01.2018
Prodej všech podle zákona postižitelných movitých věcí povinného
Č. j.: 193 EX 8392/17-14
Usnesení - Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy03.01.201821.06.2018
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti
Č. j.: 120 EX 11297/11-71
Veřejná vyhláška - Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice03.01.201819.01.2018
Rozhodnutí o odvolání Radka Diviše - garáž Přelouč, Spis. zn.: ST/8221/2009/Zd
Spis. zn.: SpKrÚ 73423/2017
Upozornění - Oddělení pohledávek a přestupků02.01.201801.07.2018
Úhrada místního poplatku za odpad na rok 2018 a místní poplatek za psa na rok 2018
Svazek obcí Pardubická labská28.12.201701.01.2019
Rozpočet DSO Pardubická labská pro rok 2018
Svazek obcí Pardubická labská28.12.201701.01.2021
Střednědobý rozpočtový výhled
Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 53501 Pelouč28.12.201701.01.2019
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Svazku obcí Přeloučska na rok 2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové20.12.201719.01.2018
Vyhlášení výběrového řízení č. HPU/039/2017 s následnou aukcí
7538/HPU/2017-HPUM
Č.j.: UZSVM/HPU/10512/2017-HPUM
Město Přelouč19.12.201720.12.2018
Informace o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu a zveřejnění schváleného rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem
Výběrové řízení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové18.12.201731.01.2018
č. HPU/041/2017 s následnou aukcí
Č. j.: UZSVM/HPU/10182/2017-HPUM
Dražební vyhláška - Exekutorský úřad Pardubice, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice13.12.201725.01.2018
Usnesení o nařízení opakovaného dražebního jednání - elektronická opakovaná dražba
Č. j.: 211 EX 328/11-90
Výběrové řízení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové11.12.201723.01.2018
č. HPU/038/2017 s následnou aukcí
stavební parcela č. 220 k. ú. Popkovice
Č. j.: UZSVM/HPU/9877/2017/HPUM
Výběrové řízení - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180/10, 502 06 Hradec Králové05.12.201718.01.2018
pozemková parcela č. 832/3, pozemková parcela č. 836/2 k. ú. Dašice
Č. j.: 9934/HPU/2017-HPUM
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice04.12.201705.03.2018
Úprava ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018
Město Přelouč - starostka02.10.201703.10.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D43/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - starostka02.10.201703.10.2020
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D 27/2017
Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo nám. 25, 535 01 Přelouč27.07.201701.01.2021
Informace o zveřejnění rozpočtového výhledu Svazku obcí Přeloučska na roky 2015 - 2020
Město Přelouč20.07.201701.07.2018
Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu a zveřejnění schváleného závěrečného účtu Města Přelouče
Magistrát města Pardubice - Svazek obcí Pardubická Labská, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice23.06.2017
Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů svazku obcí Pardubická labská
Svazek obcí Mikroregion Podhůří Železných hor, Veselská 100, Valy, 535 01 Přelouč21.06.2017
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017, rozpočtového opatření, střednědobého výhledu rozpočtu, zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 a závěrečného účtu za rok 2017
Město Přelouč - Starostka09.05.201710.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D27/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka05.05.201706.05.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D26/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Dobrovolný svazek obcí Podhůří Železných hor, Pardubická 78, 533 61 Choltice27.03.2017
Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Dobrovolného svazku Podhůří Železných hor
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D02/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D03/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D04/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D05/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D06/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D07/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D08/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka03.03.201704.03.2020
Veřejnoprávní smlouva č. D09/2017
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka18.11.201619.11.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D40/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka18.11.201619.11.2019
Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy č. D 06/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 213.09.201631.12.2023
Výzva pro vlastníky nemovitostí
Město Přelouč - Starostka09.05.201610.05.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 31/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 01/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 02/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 03/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 04/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 05/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 06/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 07/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 08/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka02.03.201603.03.2019
Veřejnoprávní smlouva č. D 09/2016
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč
Město Přelouč - Starostka18.12.201518.12.2018
Veřejnoprávní smlouva č. D26/2015
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Přelouč

Ztráty a nálezy