Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře

1.01 - Žádost - rozhodnutí v pochybnostech Staženo: 350x

1.02 - Žádost - prohlášení pozemku za PUPFL Staženo: 324x

1.03 - Žádost - dělení lesního pozemku Staženo: 293x

1.04 - Žádost - odněti PUPFL Staženo: 358x

1.05 - Žádost - omezení PUPFL Staženo: 334x

1.06 - Žádost - závazné stanovisko Staženo: 589x

1.07 - Žádost - bezpečnost osob a majetku Staženo: 279x

1.08 - Oznámení - org. a hromadné sport. akce Staženo: 292x

1.09 - Žádost - velikost a šíře holé seče Staženo: 292x

1.10 - Žádost - lhůta k zalesnění, zajištění Staženo: 276x

1.11 - Vyrozumění - těžba 3 m3 na 1 ha a rok Staženo: 320x

1.12 - Žádost - těžba v porostech do 80 let Staženo: 297x

1.13 - Žádost - udělení licence OLH FO Staženo: 292x

1.14 - Žádost - udělení licence OLH PO Staženo: 274x

1.15 - Žádost - poskytnutí údajů LHO Staženo: 286x

1.16 - Žádost - lesní stráž Staženo: 317x

2.01 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 315x

2.02 - Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 306x

2.03 - Návrh na ustanovení myslivecké stráže Staženo: 332x

3.01 - Žádost o společné vyjádření OŽP Staženo: 540x

3.02 - Sdělení doručovací adresy Staženo: 301x

4.01 - Žádost o upuštění od třídění odpadů Staženo: 301x

5.01 - Formulář - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Staženo: 319x

5.02 - Formulář - změna krajinného rázu Staženo: 281x

5.03 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 2 Staženo: 421x

5.04 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 4 Staženo: 360x

5.05 - žádost kácení Přelouč Staženo: 460x

6.01 - Žádost-závazné-stanovisko ovzdusi Staženo: 783x

7.01 - Žádost - vydání rybářského lístku Staženo: 486x

7.02 - Návrh - ustanovení nové RS Staženo: 299x

7.03 - Návrh - změna působnosti RS Staženo: 304x

7.04 - Žádost - vydání nového průkazu RS Staženo: 310x

8.01 - Žádost - odnětí ze ZPF Staženo: 646x