Obsah

Informace Krajské veterinární správy SVS pro Pardubický kraj uživatelům honiteb pro rok 2017:

Informace k africkému moru prasat (dále jen AMP):

Nařízení k AMP pro zamoženou oblast Zlínského kraje (neplatí pro území obce s rozšířenou působností Přelouč):

Nařízení k AMP pro oblast s intenzivním odlovem (neplatí pro území obce s rozšířenou působností Přelouč):

Nařízení k AMP pro ČR mimo oblast s intenzivním odlovem (platí pro území obce s rozšířenou působností Přelouč):

Vyjádření MZe k právní platnosti mimořádných veterinárních opatření - nařízení SVS:

Vyjádření MZe zaslané orgánům státní správy myslivosti a uživatelům honiteb:

Tiskopis čtvrtletního hlášení o plnění plánu lovu pro rok 2017: