Obsah

Územně plánovací dokumentace

Územní plán – vydaná dokumentace

Vydáno dne 28.11.2007 s účinností 28.12.2007

 

Právní stav ÚP Břehy po Změně č.1

Změna č. 1 ÚP Břehy – vydaná dokumentace

Vydáno dne 7.10.2014 s účinností 24.10.2014

Zpráva o uplatňování ÚP Břehy 2016

Změna č. 2 UP Břehy – projednávaná dokumentace

Návrh pro společné jednání

Grafická část