Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Stránka

usnesení 3. schůze rady města

konané dne 11.12.2006

27. 5. 2013 Zobrazit více

usnesení 2. schůze rady města

konané dne 27.11.2006

27. 5. 2013 Zobrazit více

usnesení 1. schůze rady města

konané dne 13.11.2006

27. 5. 2013 Zobrazit více

Stránka