Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad PřeloučBudova Městského úřadu Přelouč.

Zde se nachází kancelář starostky města, místostarostytajemnice městského úřadu. Místo pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města Pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbory a oddělení s přesně stanovenou působností a odpovědností. Pro klienty městského úřadu je budova vybavena bezbariérovým vstupem.

Odbor stavební

Hlavní adresa

Československé armády 1665
535 33 Přelouč

Správní obvody Městského úřadu Přelouč obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecného stavebního úřadu

A

Místní příslušnost

 

 

silničního správní úřadu a speciální stavební úřad

vodoprávního úřadu a speciální stavební úřad

úřadu územního plánování

B

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Přelouč

LBo

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Lázně Bohdaneč

Cho

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Choltice

Chv

Místní příslušnost obecného stavebního úřadu Chvaletice

C

Obec se schválenou územně plánovací dokumentací

 

  Obec Části obce
(místní označení)
Katastrální území A B C
1 Brloh

Benešovice
 


Brloh

Benešovice u Přelouče
 


Brloh u Přelouče

* * *
2 Břehy   Břehy * * *
3 Bukovina u Přelouče   Bukovina u Přelouče * Cho  
4 Hlavečník   Hlavečník * * *
5 Holotín   Holotín * Cho *
6 Choltice

Choltice
(Podhorky)


Ledec

Choltice
 


Ledec

* Cho *
7 Chrtníky   Chrtníky * Cho *
8 Chvaletice

Chvaletice
(Hornická čtvrť)


Telčice

Chvaletice
 


Telčice

* Chv *
9 Jankovice Jankovice

Kozašice


Seník

Jankovice u Přelouče

Kozašice


Seník

* *  
10 Jedousov Jedousov
(Lodenice)
Jedousov
 
* Cho *
11 Jeníkovice Jeníkovice Jeníkovice u Choltic * Cho *
12 Kladruby nad Labem Bílé Vchynice

Kladruby nad Labem


Kolesa


Komárov

Bílé Vchynice

Kladruby nad Labem


Kolesa


Komárov u Přelouče

* * *
13 Kojice   Kojice * Chv *
14 Labské Chrčice   Labské Chrčice * Chv *
15 Lipoltice Lipoltice
(Pelechov)

Sovoluská Lhota

Lipoltice

Sovoluská Lhota

* Cho *
16 Litošice Litošice
(Krasnice)
Litošice * *  
17 Mokošín   Mokošín * * *
18 Morašice Morašice
 
Morašice v Železných horách * Chv *
19 Poběžovice   Poběžovice u Přelouče * Cho *
20 Přelouč Klenovka

Lhota


Lohenice


Mělice


Přelouč


Škudly


Štěpánov


Tupesy

Klenovka

Lhota pod Přeloučí


Lohenice u Přelouče


Mělice


Přelouč


Škudly


Štěpánov u Přelouče


Tupesy u Přelouče

* * *
21 Přelovice   Přelovice * LBo *
22 Přepychy   Přepychy * LBo  
23 Řečany nad Labem Labětín

Řečany nad Labem

Labětín

Řečany nad Labem

* Chv *
24 Selmice   Selmice * * *
25 Semín   Semín * * *
26 Sopřeč   Sopřeč * * *
27 Sovolusky   Sovolusky u Přelouče * Cho  
28 Stojice   Stojice * Cho *
29 Strašov   Strašov * * *
30 Svinčany Raškovice

Svinčany

Raškovice u Přelouče

Svinčany

* Cho *
31 Svojšice   Svojšice u Choltic * Cho *
32 Tetov   Tetov * * *
33 Trnávka   Trnávka * Chv *
34 Turkovice Bumbálka

Rašovy


Turkovice

Bumbálka

Rašovy


Turkovice u Přelouče

* Cho *
35 Újezd u Přelouče   Újezd u Přelouče * * *
36 Urbanice   Urbanice * Cho  
37 Valy   Valy nad Labem * * *
38 Vápno   Vápno u Přelouče * LBo *
39 Veselí   Veselí u Přelouče * Cho *
40 Vyšehněvice   Vyšehněvice * * *
41 Zdechovice Spytovice

Zdechovice
(Zbraněves)

Spytovice

Zdechovice
 

* Chv *
42 Žáravice   Žáravice * * *
 
Dokumenty

Kontaktní spojení

Fax: 466094104

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novotný Lubomírvedoucí odboru466094141
Horáková Ivanaúzemní a stavební řízení466094144
Zelený Jaroslavúzemní a stavební řízení466094143
Chroustová Petraúzemní a stavební řízení466 094 142
Dobruský Jiří, Mgr.doprava - silniční hospodářství466094149
Jura Jiří, Ing.doprava - silniční hospodářství466094150
Minařík Luboš, Ing. vodoprávní úřad466094148
Beneš Petr, Bc.vodoprávní úřad466094147
Hakl Miroslav, Ing. územní plánování466094152
Zárubová Kamila, Ing. územní plánování466094153
Koupalová Karolína, Ing.územní plánování (ÚAP)466094151
Navrátil Jan, Ing. územní plánování (ÚAP)466094151

Formuláře

Žádost - PROTOKOL o předání a převzetí komunikace Staženo: 600x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Připojování nemovitostí k pozemním komunikacím Staženo: 624x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 693x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Uzavírka komunikace Staženo: 584x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zábor veřejného prostranství města Přelouče Staženo: 657x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 481x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu Staženo: 466x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - provádění stavebních prací Staženo: 646x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení Staženo: 608x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování a provozování přenosných reklamních poutačů Staženo: 434x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny Staženo: 481x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování a provoz prodejních zařízení Staženo: 440x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování vyhrazeného parkování Staženo: 542x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání komunikace - umístění a provozování reklamních poutačů Staženo: 447x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Ohlášení stavby pozemní komunikace Staženo: 643x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace Staženo: 645x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace Staženo: 476x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 414x | Datum vložení: 27.04.2017

Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Staženo: 385x | Datum vložení: 27.04.2017

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 688x | Datum vložení: 21.08.2013

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 583x | Datum vložení: 21.08.2013

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 489x | Datum vložení: 21.08.2013

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 587x | Datum vložení: 21.08.2013

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 464x | Datum vložení: 21.08.2013

6. Žádost o vydání společného ÚR a SP Staženo: 603x | Datum vložení: 21.08.2013

7. Žádost o územní souhlas Staženo: 904x | Datum vložení: 21.08.2013

8. Ohlášení stavby Staženo: 775x | Datum vložení: 21.08.2013

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 662x | Datum vložení: 21.08.2013

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 472x | Datum vložení: 21.08.2013

11. Oznámení o užívání stavby Staženo: 584x | Datum vložení: 21.08.2013

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 681x | Datum vložení: 21.08.2013

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 506x | Datum vložení: 21.08.2013

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 545x | Datum vložení: 21.08.2013

15. Ohlášení odstranění Staženo: 548x | Datum vložení: 21.08.2013

16. Žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 490x | Datum vložení: 06.01.2016

17. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby pro stavby pravomocně povolené do konce roku 2006 Staženo: 489x | Datum vložení: 06.01.2016

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 541x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 438x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 455x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 437x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 433x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 509x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 493x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 458x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 427x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 481x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vyjádření Staženo: 514x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 484x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami Staženo: 488x | Datum vložení: 21.08.2013

Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 455x | Datum vložení: 21.08.2013

Ohlášení Staženo: 488x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 451x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 481x | Datum vložení: 21.08.2013

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska ke stavbě / obnově dřevin v památkové zóně Kladrubské Polabí Staženo: 19x | Datum vložení: 12.07.2017

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky Staženo: 17x | Datum vložení: 12.07.2017

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Staženo: 17x | Datum vložení: 12.07.2017

Podřízené organizační složky