Obsah

Nabídka literárních lekcí
 


 

 

Městská knihovna Přelouč

Nabídka literárních lekcí pro druhý stupeň ZŠ

školní rok 2016/2017

 

návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě tel. 466 959 715

 

  • je možné zorganizovat setkání žáků s některým ze současných českých spisovatelů
  • rádi se zapojíme do školních projektů a podpoříme je
  • v případě významných literárních výročí nabízíme literární lekce zaměřené na život a dílo významných osobností

 

6. ročník :

1/ Základní orientace v knihovně – zejména pro děti, které jsou v knihovně poprvé, ostatní žáci si připomenou, jak knihovna funguje, jaké jsou možnosti čtenáře a další znalosti, získané na 1. stupni.

 

2/ Jak se vaří kniha – povídání o cestě knihy od autora ke čtenáři. Názorné ukázky z tiskárny, doplněno informacemi o historii psaného slova.

 

3/ Pohádky jsou když… - povídání o dějinách pohádek, čtení ukázek.

Spojeno s literární dílnou. Pohádky pro starší a pokročilé.

 

4/ Horor je když…- povídání a čtení o dětské hororové literatuře. Zaměřeno na orientaci v textu + literárně dramatická dílna.

Lekce určená k probuzení zájmu dětí o čtení.

 

7. ročník :

1/ Detektivní tvůrčí dílna – pracovní dílna, děti skupinovou prací vytvoří několik originálních detektivek. Je možné zaměření i na jiný žánr.

 

2/ Práce se slovníkem, internetem a jinými informačními prameny – práce ve skupinách, vhodnější jsou dvě vyučovací hodiny. Práce s naučnou literaturou, schopnost vyhledávat informace.

 

3/ Pojďte a poslyšte…- pověsti vůbec a z našeho kraje zejména.

Spojeno s literárně dramatickou dílnou a rozvojem čtenářské gramotnosti.

 

4/ Přísloví, rčení, pověry a my – lekce zaměřená na lidovou slovesnost, zvykoslovnou tématiku a schopnost rozlišit např. přísloví od pranostiky.

 
8. ročník :

1/ Regionální literatura – regionální autoři a texty, pověsti našeho kraje, historické informační prameny. Spojeno s literární dílnou.

 

2/Fantasy literatura – historie dobrodružné četby a fantasy zejména, současní autoři, cílem je oživení zájmu o četbu.Spojeno s literárně dramatickou dílnou.

 

3/ Poezie nikoho nezabije – pracovní dílna i pro skalní odpůrce poezie, plná veršů a překvapení. Všichni odejdou jako básníci.

 

9. ročník :

 1/ Knihovny jsou všude – informace o veřejných a odborných knihovnách   v republice a ve světě a jejich využití při dalším studiu žáků.

 

2/ Co čtou dospěláci – základní přehled o literatuře pro dospívající a dospělé, cílem je přeorientování na literaturu pro starší čtenáře. Informace o školní četbě během dalšího studia.

 

 

Podle potřeby vyučujícího je možné vybrat řadu dalších témat /např. šikana, drogy, slušné chování atd./.

 

NABÍDKA

Pro oživení činnosti Městského muzea nabízíme možnost po dohodě s vyučujícími uspořádat v prostoru knihovny nebo muzea zajímavou přednášku Mgr. Matěje Pešty /pracovník muzea/ o dějinách Přelouče a vypůjčovat pro potřeby výuky exponáty z muzea do Městské knihovny, kde si je děti budou moci prohlédnout.

 

VÝSTAVNÍ PLOCHA

Jako v předcházejících letech nabízíme v našich půjčovnách nebo v čítárně prostor pro zviditelnění škol a jejich činnosti formou výstav.

 

Děkujeme, že vedete děti ke čtení a návštěvou knihovny jim umožňujete rozvíjet jejich zájem o knihy a další informační prameny.