Obsah

Nabídka literárních lekcí
 


 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘELOUČ

NABÍDKA LITERÁRNÍCH LEKCÍ PRO PRVNÍ STUPEŇ ZŠ

školní rok 2016/2017

 

návštěva knihovny je možná každý týden v úterý, ve čtvrtek a v pátek

 od 8.00 do 12.00 hod. po telefonické dohodě / tel. 466 959 715

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

V tomto školním roce nabízíme možnost pravidelných návštěv v knihovně nebo ve třídě se zaměřením na rozvoj

čtenářské gramotnosti.

Každé setkání je na dvě vyučovací hodiny a je zaměřeno na jednu konkrétní knihu, lekce jsou vedeny odborně vyškolenými lektorkami. Vždy se jedná o knihy současných autorů naší i světové literatury pro děti. S dětmi projdeme dějem knihy za pomoci řady čtenářských aktivit, jako je čtení s předvídáním atd.

  • Pro celý první stupeň máme připravené pracovní dílny, zaměřené na různé literární osobnosti.
  • Rádi podpoříme i různé školní projekty a zapojíme se do nich.

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

PRO ROK 2017

 

Čtenářská lekce pro 3., 4. a 5. ročníky

LEGENDA O PISTOLNICI

MURPHYOVÉ

Čtenářská lekce

 Dle knihy Eoina Colfera

Délka lekce: 2 vyučovací hodiny

 

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ

GRAMOTNOSTI

 

 

Literární lekce
1. ročník :

1/ Pohádkové povídání / čtení se nebojíme, na čtení se těšíme – seznámení s knihovnou a především motivace pro děti, aby lépe chápaly smysluplnost čtení a získaly vztah ke knihám. Krátké pohádky a povídání o pohádkových hrdinech.

 

2/ Václav Čtvrtek a jiní kamarádi – inspirace pro začínající čtenáře a základní orientace při výběru vhodných knih.

 

3/ Pasování na čtenáře – vhodné na konec školního roku, po složení lehké čtenářské zkoušky jsou děti pasovány mečem na rytíře paní Knihy a stávají se čtenáři. V případě zájmu o Knížku pro prvňáčka od března 3x úkol pro celou třídu od Rytíře všech písmenek.

 

4/ Projekt Celé Česko čte dětem -  pravidelné návštěvy v knihovně 1x za měsíc + zdarma deníčky ŠKOLA NARUBY pro zápis o přečtených knihách

 

2. ročník :

1/ Čtenář a kniha – povídání o knihách a o tom, co a jak a proč čteme, zacházení s knihou / je možné uskutečnit i ve třídě, kam za dětmi přijdeme, ale prostředí knihovny je vhodnější.

 

2/Josef Lada a další pohádkáři – inspirace pro pokročilejší čtenáře a nápověda při výběru vhodných knih. Spojeno s pracovní dílnou.

 

3/Jak se chodí za básničkou / Poezie pro děti –hrátky s poezií starších i současných autorů. Spojeno s literární poetickou dílnou.

 

4/ Klíčování – vhodné na konec školního roku, děti projdou soutěžní stezku, zaměřenou hlavně na porozumění textu a základní literární znalosti a obdrží symbolický klíč od knih.

 

    3. ročník :

1/ V knihovně se vyznám jako doma – podrobná orientace v knihovně, práce knihovníka, možnosti čtenáře, jak knihovna funguje. Velká soutěž družstev ve vyhledávání knih.

 

2/ Naučná a dobrodružná literatura – rozšíření čtenářských možností, krátké ukázky z textů a povídání s dětmi, je možné doplnit krátkou soutěží. Zaměřeno na práci s textem a orientaci v knize.

 

3/ Astrid Lindgrenová a Děti z Bullerbynu – vyprávění o známé autorce a čtení ukázek z jejích knih, doplněno literárně – dramatickou dílnou.

 

4/ Pirát Kolísko – předprázdninová pirátská dílna o knize Václava Čtvrtka a pirátském životě vůbec.

 

4. ročník :

1/ Pohádková dílna – děti vzájemnou spoluprací a za pomoci vlastní fantazie vytvoří několik autorských pohádek – literární dílna.

 

2/Pojďte a poslyšte…- povídání a čtení o pověstech našeho kraje a pověstech vůbec, toulky mapou našeho okolí a pamětí našich vesnic + Horymír a my – literární dílna

 

3/ Záhada je můj živel – další možnosti rozšíření četby, zaměření na dětskou   detektivní literaturu a dobrodružnou četbu. Cílem je oživení zájmu o četbu. Spojeno s dílnou, zaměřenou na schopnost dětí vyprávět přečtený text.

 

5. ročník :

1/ Vyhledávání  informací a práce s nimi – pracovní dvouhodina zaměřená na soběstačnost dětí při práci s informačními prameny. Je výhodné využít větší časový prostor, aby ukázky mohly být zároveň prakticky použity.

 

2/ Horor je horor - vhodné na konec školního roku, veselé povídání a čtení o dětské hororové literatuře.

 

3/ Fantasy literatura ve spojení se zážitkovým čtením. Zaměřeno na žánr, který by v tomto věku mohl zvýšit zájem dětí o čtení.

 

Po dohodě je možné vybrat i jiné téma podle potřeby vyučujícího, termín je třeba včas zajistit telefonicky nebo přímo v knihovně.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti do knihovny přivádějí a tím přispívají k rozvoji jejich čtenářství. Doufáme, že nám i jim vyjdete vstříc i letos.

VÝSTAVNÍ PLOCHA - jako v předcházejících letech, i letos jsou školám k dispozici nástěnky pro výstavy dětských prací a prezentaci činnosti škol v prostorách knihovny.

 

Děkujeme všem vyučujícím, kteří děti do knihovny přivádějí a tím přispívají k rozvoji jejich čtenářství. Doufáme, že nám i jim vyjdete vstříc i letos.